Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení pro Jizerské hory

Nové povolení pro Jizerské hory

Správa CHKO Jizerské hory vydala na základě podnětu ČHS opatření obecné povahy (OOP), kterým vyhrazuje místa pro provozování horolezectví a povoluje horolezectví na území Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny.

 

Povolení se vztahuje na individuální lezení, není vázáno na členství v ČHS a platí do konce roku 2025.

 

Horolezectví, tj. zde "sportovní lezení s lanem a fixními nebo vyjímatelnými jisticími prostředky" je možné celoročně, na vyjmenovaných skalách a ve vymezených územích. K orientaci doporučujeme mapy, které jsou přílohou OOP. 

 

Lezení v ledu je možné v sektorech uvedených v příloze OOP, jestliže je dostatečná vrstva ledu chránící povrch skal a celé přírodní prostředí před poškozením. 

 

V celé oblasti platí zásady šetrného chování k přírodě, které jsou formulovány přímo v opatření obecné povahy, a samozřejmě také Pravidla lezení v Jizerských horách

 

Prosíme, abyste se s podmínkami a pravidly seznámili a důsledně je respektovali. Všechny potřebné informace včetně označení povolených skal najdete v databázi Skály ČR

O skály v Jizerských horách se stará OVK Jizerské a Lužické hory

 

NPR Jizerskohorském bučiny_OOP_2021-2025

OOP 2021 mapy

OOP 2021_ledy

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz