Facebook

Český horolezecký svaz

Nová povolení lezení pro Bořeň a Váňův kámen

Nová povolení lezení pro Bořeň a Váňův kámen

Od začátku ledna platí nové povolení provozování horolezecké činnosti pro Národní přírodní památku Bořeň v Českém středohoří. 

Povolení bylo vydáno na základě žádosti ČHS a má formu opatření obecné povahy, takže se vztahuje na všechny lezce, a platí do konce roku 2030. 

 

Základní podmínky lezení jsou stejné jako dosud:

- v době od 1.7. do 31.1. následujícího roku je povoleno lezení v úseku od Kramlové cesty po Pravý severní pilíř (cesta Metla), mimo prostor Severního komína (zde je celoroční zákaz

- celoroční lezení je možné na ostatních skalách Bořně. 

 

Na celém území Bořně platí zásady šetrného chování v přírodě, pohyb výhradně po značených a přístupových stezkách, lezení jen za denního světla, zákaz poškozování skal a vegetace atd. 

Prvovýstupy jsou podmíněny souhlasem správce skal, který si vyžádá souhlas orgánu ochrany přírody. 

Povolení neplatí pro bouldering, drytooling, pro slackline a highline!

NPR Bořeň - OOP 2021-2030

Všechny informace včetně opatření obecné povahy najdete v databázi Skály ČR - Bořeň

 

Od nového roku platí také nové povolení lezení v Přírodní památce Váňův kámen v Moravskoslezském kraji. Také toto povolení je vydáno ve formě opatření obecné povahy a platí do konce roku 2030.

Podmínky jsou stručné jako dosud, tj. možnost celoročního lezení a zákaz používat zimní výstroj či jiné lezecké pomůcky poškozující skálu. 

PP Váňův kámen - OOP 2020 - 2030

Kompletní informace najdete v databázi Skály ČR - Váňův kámen

 

Prosíme všechny lezce, aby stanovené podmínky dodržovali. 

 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz