Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Bořeň

Bořeň

38 hodnocení

18 hodnocení

NPR Bořeň,

Povolení lezení Bořeň - Rozhodnutí CHKO Č. středohoří 2015, orgán OP CHO české Středohoří. Některé části jsou zakázané zcela, některé sezónně. Podrobné informace u jednotlivých sektorů.

 

Bořeň (539 m n.m.) je místo dalekého rozhledu a tvoří výraznou dominantu zdejšího kraje, viditelnou již z dalekého okolí. Nalézá se na (Z) okraji Českého středohoří asi 2 km na jih od Bíliny.

Bořeň, jižní prostor, foto Petr JandíkRozsáhlá skalní oblast celostátního významu. Převažují dlouhé výstupy všech obtížností. V Severním prostoru jsou několika délkové výstupy velehorského rázu, a to většinou vyšší obtížnosti. V poslední době přibyla k velkému množství starších spárových výstupů i řada stěnových výstupu v podobě nových cest či volných přelezů původně technických cest. Většina klasických a nových cest je osazena expanzními kruhy nebo borháky. Přesto je nutné mít i vlastní jistící prostředky (friendy, vklíněnce atd.). Skobování je samozřejmě zakázáno. V převážné většině pevná skála dosahuje u některých útvarů výšky přes 100 m. Nejpevnější skály jsou v o jižním prostoru.

Bořen je národní přírodní rezervaci a platí zde různé omezeni a zákazy, které jsou podrobně vypsány dole, momentálně zakázané cesty mají před názvem červené kolečko.


POZOR! Je zakázáno dělání cest shora bez předchozího souhlasu OVK. Ta může povolit vytvoření cesty shora v případech, kde není ani do budoucna předpoklad přelezení klasicky odspodu, linie je těžko odjistitelná apod.

Podmínky lezení

- přístup jen po turistických cestách nebo značených přístupových cestách
- zahnízdění ptactva hlásit správci skal
- zákaz poškozování povrchu skal, skobování
- zákaz používání cepínů a maček, slaňování přes stromy a keře, zasahování do vegetace a uvolňovat kameny
- povolení platí pouze pro členy ČHS
prvovýstupy jen se souhlasem správce skal, který projedná souhlas s orgánem OP

OVK:  zákaz dělání cest shora bez předchozího souhlasu OVK,
- zákaz používat stabilní jištění pro slackline, 
- zákaz využívání skal a vrcholových knih ke komerčním účelům; jakýkoli záměr musí být konzultován se správcem, s OVK

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta