Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Bořeň

58 hodnocení

30 hodnocení

NPR Bořeň

Povolení lezení NPR Bořeň - OOP 2021-2030, orgán OP AOPK ČR _ Správa CHO České středohoří.

Povolení platí pro sportovní lezení; neplatí pro bouldering, drytooling, slackline a highline.

Časová omezení:

- od 1.7. do 31.1. násl. roku je lezení povoleno od Kramlové cesty po Pravý severní pilíř (cesta Metla), mimo Severní komín

- úplný zákaz - Severní komín

- celoročně - ostatní skály

Podrobné informace jsou u jednotlivých sektorů.

 

Bořeň (539 m n.m.) je místo dalekého rozhledu a tvoří výraznou dominantu zdejšího kraje, viditelnou již z dalekého okolí. Nalézá se na (Z) okraji Českého středohoří asi 2 km na jih od Bíliny.

Bořeň, jižní prostor, foto Petr JandíkRozsáhlá skalní oblast celostátního významu. Převažují dlouhé výstupy všech obtížností. V Severním prostoru jsou několika délkové výstupy velehorského rázu, a to většinou vyšší obtížnosti. V poslední době přibyla k velkému množství starších spárových výstupů i řada stěnových výstupu v podobě nových cest či volných přelezů původně technických cest. Většina klasických a nových cest je osazena expanzními kruhy nebo borháky. Přesto je nutné mít i vlastní jistící prostředky (friendy, vklíněnce atd.). Skobování je samozřejmě zakázáno. V převážné většině pevná skála dosahuje u některých útvarů výšky přes 100 m. Nejpevnější skály jsou v o jižním prostoru.

Bořen je národní přírodní rezervaci a platí zde různé omezeni a zákazy, které jsou podrobně vypsány dole, momentálně zakázané cesty mají před názvem červené kolečko.


POZOR! Provovýstupy jsou možné jen se souhlasem správce skal, který si vyžádá souhlas od orgánu ochrany přírody. Dále je zakázáno dělání cest shora bez předchozího souhlasu OVK. Ta může povolit vytvoření cesty shora v případech, kde není ani do budoucna předpoklad přelezení klasicky odspodu, linie je těžko odjistitelná apod.

Singing-Rock-logo-small-JPG

Podmínky lezení

Povolení platí pro sportovní lezení. Neplatí pro bouldering, drytooling, slackline a highline.

- přístup jen po turistických cestách nebo značených přístupových cestách - podrobný popis cest je v opatření obecné povahy
- zahnízdění ptactva hlásit správci skal
- lezení jen za denního světla

- zákaz poškozování a měnění povrchu skal

- zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu
- zákaz používání zimní lezecké výzbroje

- zákaz slaňování pomocí stromů a keřů, zákaz zasahování do vegetace a uvolňování kamenů
- zákaz prvovýstupů bez souhlasu správce skal, který vyjedná souhlas s orgánem OP

OVK: 

- zákaz dělání cest shora bez předchozího souhlasu OVK,
- zákaz využívání skal a vrcholových knih ke komerčním účelům; jakýkoli záměr musí být konzultován se správcem, s OVK

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz