Facebook

Český horolezecký svaz

Soutěž o Výstupy roku

Soutěž ČHS o nejlepší Výstupy v horách a na skalách

 • Do soutěže lze nominovat významné výstupy realizované v roce 2009 a v první polovině roku 2010, a to v těchto kategoriích:
 1. velehory nad 6.000 m. n.m.
 2. hory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter
 3. hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení 
 4. skalní terény – nepískovcové oblasti
 5. skalní terény – pískovcové oblasti
 6. mixy a ledy sportovního charakteru
 7. skialpinistické výstupy a sjezdy
 • V každé kategorii bude vyhlášen pouze jeden, nejlepší Výstup; v případě více vynikajících výstupů může být uděleno čestné uznání.
 • Nejlepší Výstupy ze zaslaných nominací budou vybírat příslušné odborné komise ČHS, spolu s výkonným výborem ČHS.
 • Nejlepší Výstupy budou slavnostně vyhlášeny na konci srpna v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují.
 • Nominace můžete posílat na sekretariát ČHS (info@horosvaz.cz) nejpozději do 31.7. 2010; mail označte Výstup roku.
 • Součástí nominace musí být:
  • informace o autorovi /autorech výstupu (jméno, věk, jiné výstupy, oblast působení…)
  • místo a doba, kdy se výstup uskutečnil
  • bližší informace o výstupu (obtížnost, stručný popis výstupu, zda se jedná o prvovýstup apod.)
  • zdůvodnění, proč je výstup nominován
  • obrazová dokumentace, tj. nákres výstupu, fotografie apod., podle povahy výstupu

B. Valentová

 

 

| Komentáře(0)