Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominace do soutěže Výstupy roku 2012

Nominace do soutěže Výstupy roku 2012

ČHS vyhlašuje další ročník soutěže Výstupy roku 2012, ve které jsou oceňovány nejlepší horolezecké, lezecké a také skialpinistické výkony realizované členy ČHS za období od 1.8. 2011 do 31.7. 2012.
Slavnostní vyhlášení Výstupů roku 2012 proběhne již tradičně na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují.

Horolezecké výstupy a skialpinistické sjezdy budou hodnoceny a oceněny v těchto osmi kategoriích: velehory nad 6.000 m n.m.

  • hory pod 6 000 m  n.m. –. mixový a ledovcový charakter
  • hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení (včetně big wall)
  • skalní terény – pískovcové oblasti
  • skalní terény – ostatní skalní oblasti
  • bouldering
  • mixy a ledy sportovního charakteru
  • skialpinistické výstupy a sjezdy

V každé kategorii bude vyhlášen pouze jeden nejlepší Výstup roku 2012; pokud však bude v kategorii více nominací, které by zasloužily ocenění, mohou být udělena kromě Výstupu také čestná uznání. 

Vyhledání a výběr návrhů na ocenění Výstup roku 2012 zajistí především předsedové příslušných odborných komisí ČHS, ale návrhy hodnotných výstupů do soutěže může zaslat každý z vás, kdo ví o výstupu, který by si mohl zasloužit ocenění. Navrhnout můžete nejen výstup jiného lezce, ale i svůj vlastní výstup.
 
Pokud máte zájem se do soutěže zapojit tím, že navrhnete nějaký výstup na ocenění, pošlete nejpozději do 1.8. 2012 svůj návrh na sekretariát ČHS. Do předmětu zprávy napište "Výstup roku".

 

Návrh na udělení Výstupu roku 2012 musí splňovat tyto podmínky: musí jít o výstup nebo sjezd uskutečněný v období od 1.8. 2011 do 31.7. 2012, autor nebo autoři výstupu musí být členové ČHS, návrh na ocenění výstupu jiného lezce musí být podán s jeho souhlasem.
Součástí návrhu musí být stručné informace o autorovi nebo autorech výstupu (jméno, věk, jiné významné výstupy), určení kdy a kde byl výstup uskutečněn, bližší informace o výstupu (stručný popis výstupu, obtížnost, styl lezení, uvedení zda se jedná o prvovýstup, první opakování apod.), zdůvodnění, proč je výstup navržen na ocenění. Pokud je to možné, měl by být návrh doplněn obrazovou dokumentací, tj. nákresem výstupu, fotografiemi. 

 

Další informace o Výstupech roku naleznete na stránce Nejlepší horolezecké výkony a na stránce Nejlepší horolezecké výkony - archiv.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS