Facebook

Český horolezecký svaz

Zpráva o využití grantů ČHS v roce 2017

Zpráva o využití grantů ČHS v roce 2017

V roce 2017 poskytl ČHS granty do tří oblastí - na podporu mládeže, na údržbu skal a na podporu tradičních horolezeckých akcí.

 

Granty na podporu mládeže

 

DSC_0345

Granty byly přiděleny třiceti dvěma žadatelům. Celkově bylo vyplaceno 237.061 Kč, jedna akce nebyla kvůli nedodržení podmínek proplacena. Peníze byly využity hlavně na celoroční práci s mládeží včetně nákupu horolezeckého materiálu, dále na tábory, soustředění a na náborové akce.

   DSC_0912     DSC02993     Koláž_HK_Perštejn metodika     Koláž_Kotvina_horokroužek

 

 

 

Granty na údržbu skal

 

Sušky

Granty byly přiděleny deseti žadatelům, dvě žádosti byly zamítnuty. Celkově bylo přiděleno 71.000 Kč, jedna akce se neuskutečnila a v jednom případě nebylo předloženo vyúčtování. Celkem bylo vyplaceno 48 332 Kč. Zbylé peníze byly využity na nezbytnou sanaci Pantheonu v Českém ráji. Peníze byly využity na celkový úklid skal vč. odstraňování náletových dřevin, na protierozní opatření, na údržbu přístupových cest či žebříků apod.

   Drábky    Mařenka    Panťák   Vejprty

 

 

Granty na podporu tradičních horolezeckých akcí

 

Běh Labákem

Granty byly přiděleny devatenácti žadatelům. Celkově bylo vyplaceno 55.480 Kč z přislíbených 60.000 Kč, jedna z akcí se neuskutečnila a jeden oddíl nedodal vyúčtování. Peníze byly využity na tradiční lezecké závody, závody na běžkách a krosy, na tradiční horolezecká setkání.

  Lujs Cup  OBPH  Závod Flošna  Zlatý cepín

 

Podrobné informace týkající se grantů ČHS naleznete na stránce Granty a projekty ČHS

 

R. Šmíd, sekretariát ČHS