Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výroční zasedání bezpečnostní komise UIAA

09. 10. 2008 | Rubrika: Vzdělávání, O ČHS | Komentáře (0)

Na základě pozvání ČHS se ve dnech 23.-27.9.2008 uskutečnilo v Praze výroční zasedání bezpečnostní komise UIAA.
Prvního dne jednání se zúčastnili pouze stálí členové komise z národních horolezeckých asociací a pracovníci sekretariátu UIAA z Bernu. Důvodem jejich účasti je změna v prezentaci UIAA vůči veřejnosti a tím i tlak na zvýšení efektivnosti  práce odborných komisí. První komisí, která nový efektivní proces nastartovala byla právě tato pražská bezpečnostní komise. Pro pořádající ČHS to znamenalo zvýšené nároky na organizaci především ve smyslu flexibility jednacích prostor a technického zázemí. V závěrečném předběžném hodnocení jsme jako organizátoři obstáli na výtečnou.
Významnou aktivitou UIAA vúči veřejnosti je agenda udělování bezpečnostního loga. Udělení oprávnění k použití bezpečnostního loga na lezeckou a horolezeckou výzbroj informuje bezpečnostní komise horolezeckou veřejnost, že tato výzbroj odpovídá aktuálním normám UIAA, je podle nich testována a doprovodná dokumentace obsahuje návod k užívání dle normy. Přibývá zájemců o udělení loga z Asie a Ruska, což svědčí o prestiži ochranné známky UIAA.
V dalších třech dnech se jednání zúčastnili zástupci výrobců a akreditovaných zkušeben. Analýzou úrazů, o nichž přicházejí informace prostřednictvím národních bezpečnostních komisí se ověřuje úroveň bezpečnostních norem UIAA a navrhují se jejich změny tak, aby odpovídaly současnému vývoji používaných materiálů a přizpůsobily se podmínkám jejich bezpečného užívání.
Už během interního jednání prvního dne došlo k zásadnímu rozhodnutí o orientaci další práce komise. Bylo konstatováno, že normotvorná činnost bude zabírat stále méně času a komise se musí zaměřit na osvětovou činnost k bezpečnému používání horolezeckého matriálu. Tato činnost bude vyžadovat úzkou spolupráci s horolezeckou komisí (Mountaineering commission) UIAA, jejíž činnost je především metodická.
U lan byla projednána vodoodpudivost a kluznost ovlivňující brzdné vlastnosti lana. V obou oblastech se musí provést ještě řada zkoušek a odborné skupiny předloží návrhy doporučení na příštím zasedání. Zásadnější je problematika odolnosti lana přes ostrou hranu. Technologie zkoušky se jeví velmi slibně ve smyslu definice měřitelných fyzikálních hodnot a mohla by v budoucnu nahradit stávající pádovou zkoušku. Z tohoto důvodu byla pracovně nazvána test pohlcení energie (Energy Absorbing Test).
Ostatní druhy materiálu jako karabiny, úvazky, feratové sety a skoby vyžadují jen malé změny a doplňky v normě, nicméně jejich bezpečnost závisí hlavně na správném způsobu použití respektováním návodu k použití od výrobce. V tomto směru jde i publikační aktivita komise vytvářením tzv. piktogramů, které populárním způsobem vysvětlí smysl normy a uvede správný způsob použití daného materiálu. Komise připravuje doporučení na údržbu a vyřazení materiálu z užívání, které bude přístupné na stránkách UIAA.
V přípravě je evropská norma pro samoblokující brzdy pro jištění (SAB – Semi Automatic Belay). Na základě testů na lezecké stěně na Strahově, které se uskutečnily během zasedání, bude komise prosazovat, aby požadavky normy splňovaly jen brzdy fungující automaticky bez brzdného efektu ruky jistícího.

Sylva Talla 1.10.2008

| Komentáře(0)