Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Vyhlášení grantů ČHS na rok 2020

Vyhlášení grantů ČHS na rok 2020

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na rok 2020. Granty jsou určeny na podporu mládeže, na podporu údržby skalních oblastí a na podporu tradičních horolezeckých akcí. 
 
Podmínky jsou obdobné jako v předchozích letech, podorobnosti jsou v podmínkách jednotlivých grantů. 
 
Granty na podporu mládeže
- Granty mládeže 2020 - podmínky
- uzávěrka přijímání žádostí - 23.2.2020
- Granty jsou určeny na náborové akce pro mládež, výcvikové akce, výjezdy do hor apod. Podporu již nelze poskytnout na dlouhodobou práci s mládeží (vstupy na stěny, nákup materiálu). 
- Žadatelem může být oddíl nebo spolek ČHS. 
- Max. výše grantu je 10 tisíc Kč, pro žadatele - kluby mládeže zařazené do sítě mládeže je to 20 tisíc Kč. 
Žádosti posílejte a dotazy - 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj
 
Granty na podporu údržby a rozvoje skalních oblastí
Granty skály 2020 - podmínky
- uzávěrka přijímání žádostí - 16.2.2020
- Granty lze poskytnout na budování přístupových cest, vytvoření a instalaci informační tabule, čištění skal a jejich okolí, zpracování horolezeckého průvodce apod. 
- Žadatelem může být oddíl nebo spolek ČHS, předsedové, členové a správci oblastních vrcholových komisí, členové ČHS. 
- Max. výše grantu je 10 tisíc Kč, výjimečně až 30 tisíc Kč.
- Žádosti a dotazy - 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys
 
Granty na podporu tradičních akcí
- Granty tradiční akce 2020 - podmínky
- uzávěrka přijímání žádostí - 16.2.2020
- Prostřednictvím grantů lze podpořit akce s tradicí min. 5 let; může se jednat o závody nejen v lezení, o horolezecké srazy, bály apod. 
- Žadatelem může být oddíl, spolek nebo člen ČHS.
- Žádosti a dotazy - 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys
 
Vybraným žadatelům budou granty poskytnuty na základě písemné dohody. Peníze budou všem příjemcům poskytnuty dodatečně po realizaci akce a po předložení vyúčtování. Poskytnutí peněz předem nebo formou zálohy není možné.
 
Grant ČHS 2020 - žádost
Formulář je pro všechny granty společný; při vyplňování uveďte, o který grant žádáte, a žádosti zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy. Do předmětu zprávy uveďte: Grant mládeže / Grant údržba skal / Grant tradiční akce. Žádosti o granty posílejte výhradně elektronicky! 
 
Informace o grantech najdete také na stránce Granty a projekty ČHS.
 
B. Valentová, sekretariát ČHS