Facebook

Český horolezecký svaz

Volební valná hromada ČHS 2007

13. 02. 2007 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (5)

S termínem konání valné hromady ČHS (24.3.2007) se blíží také volby do výkonného výboru ČHS a volba předsedy revizní komise. Po uplynulém dvouletém období mají členové horolezeckého svazu ideální možnost zhodnotit práci dosavadního vedení a zvolit případně vedení nové, které by mohlo lépe naplnit jejich představy o fungování společné zájmové organizace.
Aby bylo z koho vybírat, je samozřejmě zapotřebí také kandidátů na dobrovolné horolezecké úředníky - proto doufám, že již probíhá uvnitř oddílů či přímo niter jednotlivců zodpovědná úvaha, zda chtějí a mohou přispět svým dílem k práci ve výkonné moci svazu. Pokud chtějí něco změnit na stávajícím stavu, není lepší cesty :-) Předseda a místopředsedové pro ekonomiku a organizaci se volí přímo na tyto pozice, u zbývajících čtyř členů volených do výkonného výboru zaměření určeno není.
 
Všichni kandidující dostanou prostor na webu ČHS (a jistě i na dalších lezeckých serverech). Kandidátky obsahující stručné horolezecké, popř. funkcionářské CV a hlavně představu o tom, co by kdo mohl a chtěl svazu nabídnout, posílejte prostřednictvím svého navrhujícího oddílu nebo sami  na info@horosvaz.cz.
 
Pro inspiraci a motivaci si dovoluji oznámit, že budu znovu kandidovat na stejné místo ve výkonném výboru. Důvody k tomuto rozhodnutí sdělím ve své kandidátce.
 
 
Alena Čepelková,
t.č. předsedkyně

| Komentáře(5)