Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

V sobotu 23.3.2019 se v Praze uskutečnila Valná hromada ČHS 2019

V sobotu 23.3.2019 se v Praze uskutečnila Valná hromada ČHS 2019
24. 03. 2019 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 23.března 2019 se v Praze na Strahově uskutečnila další Valná hromada Českého horolezeckého svazu.

 

Valná hromada byla zahájena v 9.30 hod. Po úvodním sečtení hlasů mandátová komise informovala, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť na ní bylo přítomno, nebo zastoupeno 3390 členů z celku 14 565 členů s hlasovacím právem, tj. 23,27%. 

 

VH 2019 jednací sál

foto P. Jandík

Valná hromada ČHS 2019- další foto z Valné hromady. 

 

Valná hromada schválila Výroční zprávu ČHS za rok 2018, kterou přednesl předseda J. Bloudek, zprávu o hospodařní za rok 2018 a rozpočet na rok 2019, které přednesl 1. místopředseda M.Veselý. Dále byla schválena malá novelu Disciplinárního řádu týkající se antidopingových pravidel, odsouhlaseno zrušení pobočných spolků ČHS s tím, že likvidátorem byl jmenován 1. místopředseda Martin Veselý, a schváleno zvýšení odměny pro předsedu ČHS.

 

Valné hromady se zúčastnil předseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES Igor Koller, jehož návrh, aby se ČHS připojil k výzvě "Aj my sme Tatry", schválila. 

 

Dokumenty z VH ČHS 2019

Prezentace ČHS_VH 2019.ppt

Usnesení VH ČHS 2019

Zápis z jednání VH ČHS 2019

Rozpočet ČHS 2019

Zpráva hospodaření ČHS 2018

Zápis mandátové komise VH ČHS 2019

 

Informace z předchozích Valných hromad ČHS jsou na stránce Valné hromady ČHS

 

B. Valentová, sekretariát ČHS