Facebook

Český horolezecký svaz

V sobotu 29.5. se uskutečnila volební Valná hromada ČHS

V sobotu 29.5. se uskutečnila volební Valná hromada ČHS
31. 05. 2021 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 29. 5. 2021 se uskutečnila Valná hromada ČHS, jejímž hlavním bodem programu byly volby do Výkonného výboru a kontrolních orgánů na další čtyřleté období. 

 

VH ČHS 29.5.21

foto P. Jandík

 

Valná hromada se uskutečnila při dodržení stanovených hygienických opatření, mj. s vyšším využitím plných mocí kvůli omezení počtu osobně se účastnících delegátů - zástupců oddílů. Na Valné hromadě byli přítomni, nebo zastoupeni delegáti disponující 34% oprávněných hlasů (hranice usnášeníschopnosti je 20%).

Průběh Valné hromady byl velmi rychlý, neboť řada bodů, které jsou obvyklou součástí programu Valné hromady (schválení Výroční zprávy, rozpočtu...), již byla projednána a schválena naValné hromadě, která se konala 20. 3. mimo zasedání - viz článek

 

Valná hromada udělila tituly Čestný člen ČHS dvěma osobnostem, které se výrazně zapsaly do dějin českého a československého horolezectví:

Zorka Prachtlová, Čestná členka ČHS in memoriam

Radek Jaroš Čestný člen ČHS

 

VH ČHS 29.5.21 - J. Bludek, P. Prachtl

J. Bloudek a P. Prachtl, foto P. Jandík

 

Valná hromada schválila malou novelu Stanov ČHS, díky níž bude možno uskutečnit Valnou hromadu mimo zasedání, s využitím technických prostředků. Delegáti dále odsouhlasili rozšíření využití mimorozpočtových prostředků ve výši 400 tis. Kč na důležité rozvojové projekty ČHS.

 

VH ČHS 29.5.21 foto P. jandík

 

Předsedou ČHS byl opětovně, jednomyslně zvolen Jan Bloudek. 

Do Výkonného výboru byli zvoleni všichni jeho dosavadní členové: 

- Pavel Blažek

- Marek Klíma

- Jiří Oliva

- Petr Resch

Volba místopředsedů proběhne na nejbližším jednání Výkonného výboru.

 

Ve volbách bylo potvrzeno dosavadní složení Revizní komise: Zvoleni byli všichni dosavadní členové:

- Jana Krtková

- Martin Mašát

- Michal Všetečka 

 

Členy Disciplinární komise byli zvoleni dva dosavadní členové a jeden nováček:

- Vladislav Rezek

- Miloslav Šramota

- Ladislav Tichý

Členové obou komisí si zvolí předsedy na svých nejbližších jednáních. 

 

Dokumenty z Valné hromady

Usnesení VH ČHS 29.5.2021

Zápis z jednání VH ČHS 29.5.2021

Zápis mandátové komise VH ČHS 29.5.2021

Zápis volební komise VH ČHS 29.5.2021

Stanovy ČHS novela 29.5.2021

Prezentace VH 2021

 


 

B. Valentová, ČHS