Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

V sobotu 19.3. 2016 se konala valná hromada ČHS

V sobotu 19.3. 2016 se konala valná hromada ČHS
20. 03. 2016 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 19. března 2016 se konala v Praze na Strahově další valná hromada Českého horolezeckého svazu. Valné hromady se zúčastnilo 27,7 % členů ČHS (3.896 přítomných nebo zastoupených členů z celkového počtu 14.267 tisíc členů s hlasovacím právem), takže valná hromada byla bez problémů usnášeníschopná. Děkujeme všem, kdo se valné hromady zúčastnili, nebo alespoň poslali plnou moc k zastoupení.

DSCN0073 - kopie 

Účastníci valné hromady jednali podle navrženého programu a schválili zprávu o hospodaření ČHS za rok 2015, zprávu revizní komise za období od předchozí valné hromady, rozpočet ČHS na letošní rok ve výši 11.046 tisíc Kč.

Dále se usnesli se na postupu ohledně zrušení pobočných spolků, které má ČHS zapsané v rejstříku v rozporu s faktickým i právním stavem, a odhlasovali otevření systému garantovaných horoškol i pro oddíly bez právní osobnosti, a to bez časového omezení. Návrh na zvýšení věkové hranice pro členství zdarma nebyl schválen.

Podrobné informace o jednání valné hromady jsou k dispozici v tomto zápisu.

DSCN0029 - kopieDSCN0035 - kopieDSCN0042 - kopieDSCN0047 - kopieDSCN0051 - kopieDSCN0074 

Za fotografie děkujeme Standovi Holcovi z Lezec.cz

 

Dokumenty VH 2016

Dokumenty z předchozích valných hromad najdete na stránce Valné hromady.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS