Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Upozornění pro oddíly - spolky

Upozornění pro oddíly - spolky
12. 07. 2017 | Rubrika: ČHS - informace

Spolkové rejstříky již započaly s kontrolou zápisů jednotlivých spolků ve spolkových rejstřících.

Kontroly probíhají v návaznosti na přechodná ustanovení občanského zákoníku, dle kterých měly všechny spolky povinnost nejpozději do 1. 1. 2017 přizpůsobit své stanovy a hlavně zápisy nové právní úpravě, tj. novému občanskému zákoníku. Zjistí-li rejstříkový soud, že spolek tyto zákonné povinnosti nesplnil, vyzve jej ke sjednání nápravy. Pokud k nápravě ve stanovené lhůtě nedojde, soud spolek z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci. 

 

Všem oddílům, které jsou samostatnými právnickými osobami - spolky, proto doporučujeme, aby si zkontrolovaly svůj zápis v rejstříku a případné nedostatky včas ostranily. 

Podrobnější informace naleznete ve Zpravodaji ČUS (str. 11).

 

B. Valentová, sekretariát ČHS