Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Rozdělení grantů na údržbu skal a podporu mládeže

Rozdělení grantů na údržbu skal a podporu mládeže

Granty ČHS na údržbu skal a také granty na podporu mládeže v roce 2013 jsou již vyhodnoceny.

 

O grant na údržbu skal se letos ucházelo deset žadatelů. Po posouzení žádostí, které provedl předseda centrální vrcholové komise V. Wolf,  bylo rozhodnuto, že grant bude přidělen osmi žadatelům, a dalším dvěma budou poskytnut materiál ze skladu centrální vrcholové komise. Celkově bylo rozděleno 86 tisíc Kč. Rozdělení grantů údržba skal 2013

 

O grant na podporu mládeže požádalo dvacet dva žadatelů. Žádosti posuzovala komise mládeže, která rozhodla, že peníze budou přiděleny čtrnácti z nich, v celkové výši 114 tisíc Kč. Ostatní žádosti byly zamítnuty ve většině případů proto, že jejich akce nebyly zaštítěny instruktorem ČHS s platnou licencí. Rozdělení grantů podpora mládeže 2013

 

Upozornění: Při vyhodnocení grantů na podporu mládeže došlo k chybě, a proto bylo vyhodnocení dne 9.4. aktualizováno. Počet akcí, které budou podpořeny, je rozšířen na čtrnáct, na všechny tuzemské akce bude poskytnuto nejvýše 8 tisíc Kč (změna u jedné akce) a celková částka se zvyšuje ze 111 tisíc Kč na 114 tisíc Kč. Za chybu se omlouváme.

 

Všichni žadatelé budou o přidělení finančních prostředků informováni prostřednictvím e-mailu a bude s nimi uzavřena smlouva o poskytnutí grantu. Přidělené peníze budou ve všech případech poskytnuty až po ukončení akce a předložení dokladů o vynaložených nákladech.

V případě grantů na údržbu skal je čerpání přidělených peněz podmíněno souhlasem příslušné oblastní vrcholové komise, příslušného orgánu ochrany přírody (jedná-li se o zvláště chráněné území) a vlastníka pozemku.

 

Přehled přidělených finančních prostředků spolu s dalšími dokumenty týkajícími se grantů naleznete v rubrice Granty ČHS.

 

B. Valentová, tajemnice