Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pozvání na valnou hromadu ČHS

Pozvání na valnou hromadu ČHS
22. 02. 2013 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor ČHS zve své členy na valnou hromadu ČHS, která se bude konat v sobotu 23.3. 2013 v Praze na Strahově.

 

Na programu bude především schválení zprávy o hospodaření za rok 2012, schválení rozpočtu na letošní rok, novela stanov ČHS a další záležitosti, které se týkají činnosti ČHS a bude možno o nich diskutovat.

 

Veškeré podklady na jednání  valné hromady jsou k dispozici v v bulletinu ČHS, který byl rozeslán všem předsedům oddílů i individuálním členům. Další informace týkající se valné hromady budou postupně zveřejňovány na na této stránce.

 

Podmínkou úspěšného konání valné hromady je její usnášeníschopnost, a proto výkonný výbor prosí své členy, aby si stanovený termín rezervovali a valné hromady se zúčastnili. Není to povinnost, spíše příležitost, jak se zapojit do rozhodování o dalším směřování ČHS. Pokud se nemůžete valné hromady zúčastnit, ale máte zájem se na rozhodování podílet, poskytněte svoji plnou moc jinému členovi ČHS, který může hlasovat za vás!

 

Výzva k účasti na valné hromadě se týká především oddílů, ve kterých je sdružena většina našich členů. Abychom si mohli udělat představu s jakou účastí na valné hromadě můžeme počítat, prosíme předsedy či jiné zástupce oddílů, aby sekretaritát ČHS předem informovali, zda bude jejich oddíl na valné hromadě zastoupen. Stačí stručný mail na info@horosvaz.cz s označením VH.

 

B. Valentová, tajemnice