Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Mimořádná valná hromada ČHS

31. 01. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Tato zpráva byla zveřejněna na webu ČHS dne 18.11. 2008.

Výkonný výbor rozhodl o svolání mimořádné valné hromady, která se bude konat v sobotu 31. ledna 2009 v aule na Strahově, Zátopkova 100/2.

 

Povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu byla vyvolána úmrtím člena výkonného výboru S. Šilhána, neboť ve Stanovách ČHS je v §15 odst. 9 uvedeno, že "Pokud počet volených členů výkonného výboru klesne pod pět, musí se uskutečnit mimořádná valná hromada, která provede volbu nového výkonného výboru".  Tato situace nastala, neboť v současnosti výkonný výbor sestává z šesti členů, z nichž pouze čtyři byli zvoleni (A. Čepelková, J. Uherka, P. Jandík, J. Čermák), zatímco další dva (V. Širl, P. Resch) byli v průběhu roku kooptováni za odstoupivší členy. 

Mimořádnou valnou hromadu nelze uspořádat v pozdějším termínu a sloučit ji s řádnou valnou hromadou, která se obvykle koná v březnu, neboť podle §14 odst. 5 stanov se musí mimořádná valná hromada "sejít do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její svolání". V tomto případě se musí sejít nejpozději 2. února 2009, což je termín, do kterého nelze připravit účetní uzávěrku, která je podmínkou pro konání řádné valné hromady.

Program mimořádné valné hromady bude zahrnovat především volbu nového výkonného výboru, zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období a zprávu o činnosti odborných komisí. Výkonný výbor, který bude zvolen, připraví řádnou valnou hromadu ČHS.

Vzhledem ke složitosti náhle vzniklé situace vás všechny výkonný výbor prosí, abyste mimořádné valné hromadě věnovali pozornost a zúčastnili se jí, aby bylo možno zvolit nové vedení ČHS.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

 

 

 

 

| Komentáře(0)