Facebook

Český horolezecký svaz

Informace o stavu objektů v Ostrově - aktualizace

26. 07. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Informace o stavu objektů v Ostrově – aktualizace ze dne 26.7.2005

Od informace zveřejněné naposledy (viz níže) se sešel rok s rokem a více než rokem. Žaloba ČHS o vyloučení nemovitostí zapsaných do soupisu konkursní podstaty byla mezitím zamítnuta, zastupujícím JUDr. Jelínkem bylo podáno odvolání proti zamítnutí odůvodněné nedostatečným důkazním řízením, nesprávným zhodnocením provedených důkazů a nesprávném právním posouzení věci. Odvolací soud rozsudek zrušil s odůvodněním, že ve věci rozhodl podjatý soudce, a  vrátil věc soudu prvního stupně. Další postup dle zákona bude určení nového soudce k projednání a rozhodnutí ve věci a nové projednání věci s přihlédnutím k žalobcovým odvolacím důvodům. Řečeno lakonicky slovy JUDr. Jelínka, z bodu mínus jedna se tedy záležitost dostává do bodu nula.

Z právního hlediska nic nebrání užívání objektů a jsou i nadále provozovány na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi ČHS a Václavem Hajdou. Podmínky ubytování jsou zveřejněny při vstupu do hlavního objektu. Od 1.8. 2005 vstupuje v platnost nový ceník.

Alena Čepelková,
předsedkyně ČHS

 

Informace z 10.3.2004

Jak známo, ČHS je vlastníkem dvou objektů v Ostrově, využívaných pro pobyt svých členů, ale již několik let není jejich osud jistý, protože k těmto nemovitostem bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch věřitele Agrobanky Praha a.s. Smlouvou se zajistil úvěr, který byl poskytnut společnosti ALPENSERVIS spol. s r. o.  a za  zástavce byla smlouva podepsána tehdejším předsedou ČHS. Společnost Alpenservis potom upadla do konkursu.

V současné době je podána žaloba o vyloučení nemovitostí zapsaných do soupisu konkursní podstaty - navrhovatel ČHS, zast. JUDr. Karlem Jelínkem, a odpůrce JUDr. Josef Měchura, správce konkursní podstaty ALPENSERVIS spol. s r. o. – v likvidaci, navrhovaný rozsudek:

Odpůrce jako správce konkursní podstaty úpadce ALPENSERVIS v likvidaci spol s r.o. je povinen vyloučit z konkursní podstaty nemovitosti navrhovatele , a to objektu ubytovny č. e. 203, postaveného na stavební parcele č. 142 o výměře 396 m2 a stavební parcely č. 142 o výměře 396 m2 a dále objektu ubytovny č. e. 204, postaveného na stavební parcele č. 143 o výměře 151 m2 a stavební parcely č. 143 o výměře 151 m2, vše zapsáno na LV č. 272 pro obec Tisá, kat. území ostrov u Tisé u katastrálního úřadu Ústí nad Labem.

Odpůrce oznámením ze dne 8.1.2004 informoval navrhovatele o zápisu výše uvedených nemovitostí do konkursní podstaty úpadce společnosti ALPENSERVIS v likvidaci spol. s r.o.

Stalo se tak poté, co VV rozhodl v prosinci korespondenčním hlasováním, že ČHS nevyužije možnosti  budovy odkoupit za nabídkovou cenu (č.p.204 za 625.000,-Kč a č.p. 203 za 2.100.000,-Kč).

Žaloba je založena na tvrzení, že neexistuje závazek navrhovatele ve vztahu k věřiteli úpadce, neboť zástavní smlouva ze dne 8. 6. 1994 je neplatná a v důsledku toho ani nemohl být nemovitý majetek platně a účinně zapsán do konkursní podstaty.

Až do dalšího se na současném provozování objektů nic nemění.

VV ČHS se rozhodl na základě uvedených faktů zvažovat možnosti koupě jiných vhodných nemovitostí pro potřeby svazu a ve spolupráci s členskými organizacemi prověřit vhodné možnosti.

Další související dokumenty:

Chaty ČHS v Ostrově - jak to bylo a jak dál

Chaty ČHS v Ostrově…jak to bylo a jak dál (říjen 2000)

| Komentáře(0)