Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Chaty ČHS v Ostrově - jak to bylo a jak dál

01. 10. 2000 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (5)

Přehled aktivit od r. 97 do současnosti (říjen 2000)

 1. Léto 97 - zjištěno, že při investiční činnosti v Ostrově došlo ze strany Alpenservisu k přefakturaci a že vybraná záloha 300 000,- nebyla nijak vyúčtována. Alpenservis byl vyzván k ukončení stavby a následnému vyúčtování – dodnes neprovedeno.
 2. Podzim 97 – obec Tisá převedla na Alpenservis všechny pozemky sousedící s objekty ČHS.
 3. Prosinec 97 – podána žaloba na Alpenservis pro nevyúčtování zálohy 300 000,- na stavební práce v Ostrově a neoprávněnou přefakturaci.
 4. Přelom roku 97/98 – vypovězena smlouva s Alpenservisem jako provozovatelem Ostrova.
 5. únor 98 – Alpenservis uznal dluh vůči ČHS a zavázal se, že ho do konce března uhradí, ČHS na základě tohoto slibu vzal žalobu zpět.
 6. Březen 98 – Alpenservisem předán objekt č. 203 – novější dům (horolezecký klub).
 7. Duben 98 – náhodou zjištěno, že oba objekty v Ostrově jsou zastaveny bance za úvěr poskytnutý Alpenservisu     .
 8. Červen 98 – násilně převzat objekt č.204 – starší dům (horolezecká ubytovna).
 9. Červenec 98 – podána tři trestní oznámení a tři žaloby na Jiřího Skanderu:
  1. tr.ozn.-krádež v Nadaci
  2. tr.ozn.-zpronevěra 300 000,-
  3. tr.ozn.-schodek v pokladně ČHS

  1. žaloba-návrh na prohlášení konkurzu na Alpenservis
  2. žaloba-na neplatnost prohlášení ručitele
  3. žaloba-na neplatnost smlouvy o zřízení zástavního práva k objektům v Ostrově.

Trestní oznámení: byla vznesena obvinění, v současné době si celou záležitost přehazují soudy pro Prahu 6 a Prahu 4.
Žaloba – prohlášení konkurzu: zamítnuta v březnu 99.
Žaloba – neplatnost prohlášení ručitele: zamítnuta v květnu 99.
Žaloba – neplatnost smlouvy o zřízení zástavního práva: po zamítnutí předchozí žaloby i  odvolání se ČHS rozhodl v této žalobě nepokračovat.

 1. Září 98 – odkoupen od obce pozemek, na kterém stojí dům č.p.204.
 2. Rok 1999: se starostkou obce Tisá a majitelem pozemku, po kterém vede jediná přístupová cesta k domu č.p. 203 panem Bartůňkem byla uzavřena ústní dohoda o bezplatném používání cesty k zabezpečení nejnutnější obsluhy domu č. 203.
  Provedena oprava s následnou revizí nepropustnosti odpadní jímky u č.p. 20.
  Vyhotovena projektová dokumentace elektro k oběma objektům, revizní zpráva elektro a hromosvodů, u domu č.p. 204 zbývá osadit elektroměr.
  Provedena oprava a revize komínů u objektu č.p. 203.
 3. Únor 2000 – podáno trestní oznámení na Jiřího Skanderu – pokus trest.činu zpronevěry – zastavení majetku ČHS, ručitelské prohlášení.
  Policie ČR odložila tr.ozn. v červnu 2000, po našem odvolání zatím dále neprojednáváno.
 4. Během posledních dvou let bylo podniknuto několik neúspěšných pokusů najít vhodného provozovatele objektů tak, aby mohly být horolezci využívány (samozřejmě, za výchozího stavu, kdy nejsou zkolaudovány, to je problematická záležitost).
 5. Březen 2000 – ČHS dostal nabídku na odkoupení jednoho objektu od SK Skalák – vyřizuje JUDr. Miloš Válek.
 6. Červenec 2000 – členská základna ČHS požádána o vyjádření k záležitosti možného prodeje, výsledek: 32 oddílů se vyjádřilo pro prodej, 9 oddílů bylo proti. (Předem bylo avizováno, že oddíly, které se nevyjádří, dávají svůj hlas prodeji.)
 7. Záležitost byla dále projednávána na VV dne 9.10.2000 (viz zápis) a zůstává zatím otevřená.
| Komentáře(5)