Facebook

Český horolezecký svaz

Horolezectví a VHT ve Vysokých Tatrách

Horolezectví a VHT ve Vysokých Tatrách

V souvislosti s letní lezeckou a turistickou sezónou se opět objevují dotazy týkající se podmínek provozování horolezectví a vysokohorské turistiky ve Vysokých Tatrách, vč. možností výstupu na Gerlachovský štít. Proto níže uvádíme informace, které by se vám mohly hodit.

 

Pohyb turistů, horolezců, cyklistů apod. v Tatranském národním parku (TANAP) upravuje vyhláška o Návštěvnom poriadku Tatranského národného parku  (1999).

 

V návštěvním řádu jsou uvedeny tyto podmínky pro turisty:

 • Návštěvníci se mohou na území TANAP pohybovat jen po turistických a jiných značených cestách, v období, kdy jsou tyto cesty otevřeny. Sezónní uzávěry turistických a naučných cest jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, pro naprostou většinu oblastí platí uzávěry od 1.11. do 15.6. běžného roku a pro Symbolický cintorín pod Ostrvou od 1.1. do 15.6. běžného roku.
 • Mimo turistické a jiné značené cesty se mohou návštěvníci TANAP pohybovat jen v doprovodu horských vůdců. 
 • Možnost vstupu mimo značené cesty v doprovodu horských vůdců platí pro celé území TANAP vyjma lokalit, které jsou opět uvedeny v příloze této vyhlášky.  K oblastem, ve kterých není možný vstup mimo značené cesty ani s horským vůdcem, patří např. Belianské Tatry, oblasť Kriváňa s přilehlými hřebeny apod.
 • Na jeden vrchol, na který nevede značená turistická cesta, může v doprovodu horského vůdce vystoupit za jeden den nejvýše 30 osob a jeden vůdce smí vést nejvýše pětičlennou skupinu.
 • Nahlášení tůry a zajištění splnění výše uvedených podmínek je zodpovědností horského vůdce.

Pro horolezce stanovuje návštěvní řád tyto podmínky:

 • Horolezectví lze provozovat na celém území TANAP vyjma těchto lokalit:
  • masiv Širokej javorinskej až po SZ Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a závěr Bielovodskej doliny; J hranici této oblasti tvoří spojnice Velký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (omezení se nevztahuje na přístup do České doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21.12. do 20.3. se sestupem přes Mlynárovo sedlo),
  • Kolová dolina se všemi přilehlými dolinami a stěnami, SV část Čiernej Javorovej doliny ohraničená z J Čiernym Javorovým potokem a hřebenem Sněhových věží (omezení se nevztahuje na nástup do Ledových dolinek z Malé Studené doliny přes Ledové sedlo obejitím Sněhových věží ze severu),
  • Belianské Tatry,
  • Huncovská kotlinka vč. JV části Velké Svišťovky,
  • Slavkovská dolinka vč. skalních stěn až po Granátovou lávku,
  • Štolská dolina ohraničená ze S hřebenem Ostrva - Končistá a z J turistickou cestou - magistrálou,
  • oblast Kriváně se všemi přilehlými hřebeny a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žlab, Za Handel, Suchá Voda), ze SV tvoří hranici hřeben Hrubo a V hranici hřeben Furkotských věží a Kozí hřbet (omezení se nevztahuje na Rameno Kriváně z doliny Nefcerka od 21.12. do 20.3. s nástupem zpod stěny přes Furkotské sedlo),
  • všechny národní přírodní rezervace Západních Tater.
 • Horolezectví na území TANAP mohou vykonávat jen členové horolezeckých svazů, kteří jsou povinni prokázat se členským průkazem - povolení platí samozřejmě i pro členy ČHS; začátečníci, kteří nejsou členy horolezeckého svazu, musí mít doprovod instruktora.
 • Horolezeci smí vstupovat mimo značené cesty jen za účelem nástupu na horolezeckou tůru, která má stupeň obtížnosti vyšší než II (tj. III UIAA). Při samostatných výstupech smí horolezci použít hřebenové tůry od II. stupně obtížnosti s výjimkou úseků Kopské sedlo - Jehněčí štít - Velká Svišťovka - Kežmarský štít.
 • Horolezecké tůry obtížnosti I.-II. mohou horolezci vykonávat v letním období jen tehdy, je-li to nutné kvůli sestupu, a v zimním období od 21.12. do 20.3. za účelem nástupu i sestupu, pokud se jedná o terén používaný pro metodický výcvik.
 • Přenocování mimo ubytovací zařízení není dovoleno; pro organizované skupiny je k dispozici vysokohorské tábořiště v Bielovodské dolině.
 • Před odchodem na tůru je nutno se zapsat do knihy tůr; v případě uvedení času návratu je jeho překročení o více než 6 hodin považováno za přímou žádost o záchranu; vedoucí organizované skupiny je povinný v takovém případě zahájit pátrání.

Obdobná omezení platící pro horolezce platí i pro skialpinisty:

 • Skialpinismus na území TANAP smí vykonávat pouze organizovaní skialpinisté, kteří jsou povinni prokázat se platným horolezeckým průkazem,
 • skialpinismus lze provozovat na stejných místech jako horolezectví,
 • skialpinisté smí vstupovat mimo značené cesty jen za účelem nástupu na skialpinistickou tůru,
 • skialpinismus je možno provozovat od 21.12. do 15.4. za příznivých sněhových podmínek, v případě, že není lavinové nebezpečí,
 • na jednom místě smí být nejvýše 30 skialpinistů, skialpinista je povinen nahlásit tůru Správě TANAP.

Pokud jde o možnosti výstupu na Gerlachovský štít, pak na základě návštěvního řádu platí:

 • Výstup na Gerlachovský štít "turistickou cestou" (např. Velická próba) je možný jen v doprovodu horského vůdce, kterého si musí najmout i organizovaný horolezec! 
 • Horolezci mohou na Gerlachovský štít lézt sami, pokud si zvolí obtížnější cestu, např. Martinkou.  

Záchranné práce zajišťuje Horská záchranná služba a její záchranné práce jsou hrazeny z pojištění, které tyto záchranné práce kryje - může se jednat o Cestovní pojištění Uniqa nabízené ČHS, nebo o cestovní pojištění, které je součástí členství v Rakouském horolezeckém svazu - OEAV. Úhrada pojistné události samozřejmě závisí na výši pojistného plnění, které je v rámci vašeho pojištění sjednáno.

 

Členové ČHS mohou na chatách ve Vysokých Tatrách využít stejné slevy na ubytování, jaké mají členové James - informace naleznete v rubrice Zboží a služby pro členy.

 

Užitečné odkazy: JAMES, správa TANAP, Horská záchranná služba, Spolek horských vůdců ve Vysokých Tatrách.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS