Facebook

Český horolezecký svaz

Granty ČHS na rok 2018

Granty ČHS na rok 2018
17. 01. 2018 | Rubrika: O ČHS, Správa skalních oblastí

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na podporu tradičních horolezeckých akcí a granty na podporu údržby skal na rok 2018. 

 

Zaměření grantů a podmínky jejich využití jsou téměř stejné jako v předchozích letech, pouze u grantů na údržbu skal došlo k rozšíření - grant lze nově poskytnout i na vytvoření horolezeckého průvodce. 

 

Granty na podporu tradičních akcí

Žadatelem může být oddíl, spolek, nebo člen ČHS. Grant lze využít na pořádání závodů (nejen lezeckých), horolezeckých srazů apod., které minimálně pětiletou tradici. Maximální výše grantu je 10 000 Kč, peníze jsou poskytnuty až po ukončení akce, na základě vyúčtování. 

Granty ČHS na podporu tradičních akcí 2018 - podminky

 

Granty na podporu údržby skal

Žadatelem může být oddíl, spolek nebo člen ČHS, oblastní vrcholová komis, správce skal. Grant lze využít např. na údržbu okolí skal včetně přístupových cest, na značení, protierozní opatření apod. Nově také na zpracování a vydání horolezeckého průvodce. Maximální výše grantu je 10 000 Kč, v mimořádných případech lze přidělit až 30 000 Kč, peníze jsou poskytnuty až po ukončení akce, na základě vyúčtování. 

Granty ČHS na údržbu skal 2018 - podmínky

 

Granty zaměřené na podporu oddílů pracujících s mládeží budou vyhlášeny později. 

 

Žádosti o přidělení grantu lze podávat do pondělí 4. února 2018, výhradně elektronicky na e-mail 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys. Do předmětu zprávy je nutno uvést, že se jedná o grant na tradiční akci, resp. na údržbu skal.

K podání žádosti využijte formulář ČHS!

Grant ČHS - žádost

 

Vyhodnocení grantů bude provedeno do 10 dnů od uzávěrky, s vybranými žadateli bude poté uzavřena smlouva o poskytnutí grantu, 

 

Informace naleznete také na stránce Granty a projekty ČHS. Případné dotazy směřujte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

B. Valentová, sekretariát ČHS