Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členské průkazy ČHS na rok 2013

Členské průkazy ČHS na rok 2013
15. 11. 2012 | Rubrika: O ČHS

Výše členských příspěvků ČHS na rok 2013

Na základě rozhodnutí letošní valné hromady ČHS dochází k několika změnám ve výši členských příspěvků a poplatků:

 • od roku 2013 jsou zcela zrušeny vstupní poplatky pro nové členy,
 • zavádí se nová kategorie junior pro členy ve věku 19 - 25 let,
 • mění se vymezení rodinného členství, takže dítě do 18 let má členství v ČHS zdarma, jestliže je alespoň jeden jeho rodič členem ČHS (dosud museli být členy oba rodiče).

Výše členských příspěvků na rok 2013 je stanovena takto:

 • Děti a mládež do 18 let (nar. 1995 a později) – 100 Kč
 • Děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHSzdarma
 • Junioři od 19 do 25 let (nar. 1994 – 1988) – 300 Kč
 • Dospělí od 26 do 60 let (nar. 1987 – 1953) – 400 Kč
 • Senioři nad 60 let (nar. 1952 a dříve) - zdarma

Členské průkazy je možno objednávat od 1. prosince 2012, samostatně nebo v rámci Kombinovaného členství ČHS - OEAV (Oesterreichischer Alpenverein). Současně začne distribuce členských průkazů ČHS těm, kdo si kombinované členství zakoupili již v průběhu podzimu. Upozorňujeme, že kombinované členství ČHS – OEAV platí pouze pro členství v OEAV v sekci Innsbruck zakoupené ve společnosti ALPY.
 
Všem členům ČHS, kteří mají poslední platný průkaz ČHS na rok 2011, ale nezakoupili si průkaz na rok 2012, doporučujeme objednat členský průkaz na rok 2013 do konce letošního roku, aby jim nebylo ukončeno členství pro neplacení členských příspěvků.

Postup při objednávání členských průkazů

 • Individuální členové si budou moci zakoupit průkaz ČHS jako dosud, tj. osobně na sekretariátu, nebo zasláním platby na účet ČHS, s následným zasláním průkazu poštou.
 • Od prosince budou mít možnost objednat si členský průkaz také prostřednictvím formuláře na webu, s následnou platbou převodem na účet a zasláním průkazu poštou.
 • Oddíloví členové si budou objednávat členské průkazy jako dosud prostřednictvím svých oddílů. Individuální vyřizování průkazů pro oddílové členy je možné, ale spíše výjimečně.
 • Vyřízení je možné osobně na sekretariátu, nebo korspondenčně - zasláním objednávky s následnou platbou na účet a zasláním průkazů poštou na adresu předsedy oddílu.
 • Pokud budete chtít vyřídit vystavení průkazů osobně na sekretariátu, prosíme, abyste objednávku poslali předem a domluvili se na termínu předání, aby bylo možno průkazy předem připravit.
 • Prosíme předsedy oddílů, aby pro objednávání průkazů používali objednávkový formulář
 • Objednávání průkazů prostřednictvím webu bude pro oddíly k dispozici až v roce 2014, po úpravě členské databáze a jejím propojení s webem. Prosíme oddílové členy, aby webový formulář pro individuální objednání průkazů nevyužívali; individuálním objednáváním by způsobily problémy svým předsedům oddílů, kteří by zcela ztratili přehled o svých členech.
 • Poštovní poplatky za zaslání průkazů jsou zrušeny.

Vstup nových členů do ČHS

 • Vstup do ČHS není od roku 2013 podmíněn uhrazení vstupního poplatku - vstupní poplatky pro oddílové i individuální členy ČHS byly letošní valnou hromadou zrušeny.
 • Pro zájemce o oddílové členství v ČHS je vstup do ČHS stejný jako dosud (odevzdání vyplněné přihlášky podepsané uchazečem i předsedou oddílu, sekretariátu ČHS, a uhrazení členského příspěvku).
 • Registraci nových oddílových členů by měl vyřizovat zástupce oddílu.
 • Zájemci o individuální členství budou moci využít dosavadní postup (odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky sekretariátu a uhrazení členského příspěvku) a od počátku prosince také registrační formulář na našem webu, s následnou platbou převodem na účet a zasláním členského průkazu poštou.
 • Úhrada plateb za členské příspěvky i způsoby vystavení a předání členských průkazů jsou stejné jako při objednávání průkazů pro stávající členy.

Podrobné informace ke vstupu do ČHS a členským průkazům naleznete na webu v rubrice Členství v ČHS. Pokud budete mít nějaké další dotazy, obraťte na sekretariát, poradíme vám.

 

B. Valentová, tajemnice