Facebook

Český horolezecký svaz

Aktuální opatření COVID-19

Aktuální opatření COVID-19
10. 05. 2021 | Rubrika: O ČHS

Aktualizace 10.5.2021

Opatření MZ platné od 10.5. mírně zlepšuje podmínky sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let. Povolena je sportovní příprava organizovaná "...sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště..." 

Organizátor je povinen vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů, a kontrolovat výsledky testování na Covid-19 účastnících se osob.

Provoz vnitřních sportovišť a sportování "profesionálů" zůstává beze změny. 

Podrobnosti Opatření MZ_od 10.5.2021

 


 

V reakci na pozvolna se lepšící epidemickou situaci dochází k postupnému uvolňování vládních restrikcí v řadě oblastí života. Současné mimořádné opatření Vlády ČR, ani jeho aktualizovaná verze platná od pondělí 3. května však nepřináší očekávané uvolnění pro oblast sportu, o které usilují sportovní svazy i jejich zastřešující organizace. COVID a sport, foto: Petr CHodura

 

Nyní, i od 3. 5. do odvolání je nadále omezen provoz a používání vnitřních sportovišť, ve kterých je zakázána přítomnost veřejnosti. Ve vnitřních sportovištích je umožněna pouze sportovní příprava pro soutěže organizované sportovními svazy prováděná profesionálními sportovci, tj. "osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské či jiné činnosti". Dále je možno realizovat sportovní akce, "které nejsou zakázány". 

 

Stále jsou zakázány "spolkové, sportovní...a jim podobné akce...., při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě". Výjimka se vztahuje jen na významné sportovní soutěže, které povolilo MZ při dodržení stanovených hygienicko-epidemiologických podmínek.

Sportování na venkovních sportovištích je možné, platí ale omezení maximálně 2 lidé na jednom místě. Sportovní příprava amatérských sportovců do 18 let je povolena jen v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, opět při dodržení stanovených podmínek. 

 

Od února spolupracují zástupci ČUS, NSA a další odborníci, mezi kterými figuruje také předseda ČHS J. Bloudek, na návrhu umožnit organizovaný sport v návaznosti na otevření škol. Uvolnění podmínek pro sport dlouho naráželo na striktní názor poradní mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). V současné chvíli dochází v rámci vyjednávání k malým pokrokům, které, jak doufáme, povedou k rychlejšímu uvolnění sportu.

 

Výše uvedené opatření upravuje také podmínky pro konání zasedání a voleb orgánů právnických osob, tj. členských schůzí, valných hromad. Pokud se např. valné hromady účastní více než 10 osob, jsou nutné rozestupy účastníků alespoň 2 m a dodržení podmínek pro vstup do vnitřních prostor, tj. doklad o negativním výsledku testu, o očkování či prodělaném onemocnění. 

 

Další vývoj uvolňování je popsán v těchto vládních "balíčcích"

 

Zdroje: 

Mimoř. opatření obchod, služby - od 3.5.2021

stručný výklad

 


M. Košatková, ČHS