Facebook

Český horolezecký svaz

Zápis ze schůze komise alpinismu

14. 11. 2005 | Rubrika: Alpinismus | Komentáře (0)

Moravský kras, penzion Švýcárna 6.11.2005
Jednání proběhlo v rámci podzimního soustředění reprezentačního družstva ve dnech 4.- 6.11.2005.
Přítomni: Otta, Čepelková, Šilhán, Čepelka, Wondráček, Weisser, omluven Novák
Subkomise sportovního lezení: Oliva, Pilka nepřítomni
Subkomise  skialpinismu: řešeno individuálně

 1. Medailóny členů reprezentace ke zveřejnění na webu ČHS, popř. v Montaně: objednáno ke zpracování u J.Poláka, zajišťuje M.Otta – T do 20.12.05
 2. Seznam výstupů členů repre v letošním roce – souhrn z obdržených podkladů bude zveřejněn na webu ČHS, zajistí M.Otta
 3. Lékařské prohlídky členů repre – proběhly u všech, kompletní vyhodnocení vypracovala MUDr. Říhová. Výsledky fyzického stavu reprezentantů jsou uspokojivé J, výsledky budou jednotlivě zaslány poštou (zajistí Otta).
 4. Upoutávka na soutěž o „Výstup roku 2005“ – zveřejnění na webu ČHS, Lezci a Montaně zajistí AČ – ihned.
  Nové členění kategorií:
  bouldering
  pískovcové terény
  nepískovcové terény
  mixy a ledy sportovního charakteru
  velehory pod 6000 m n.m. – skalní charakter
  velehory pod 6 000 m n.m. – bigwallový charakter
  velehory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter
  velehory nad 6000 m. n. m.

  Výstupy v jednotlivých kategoriích nebudou vyhlášeny nebo vyhodnoceny v případě nedostatku podkladů nebo odborných hodnotitelů (subkomise sportovního lezení). 
 5. Čerpání rozpočtu 2005: Některé plánované akce se neuskutečnily, místo nich proběhly jiné. Seznam uskutečněných akcí s žádostí o možný příspěvek zašlou členové repre do 20.11. na mailovou  adresu M.Otty. Konečné přidělení a vyúčtování položek rozpočtu bude provedeno na příští schůzi komise. Oproti plánu bylo v květnu rozhodnutím komise čerpáno na účastnický poplatek ICCIC (závody v ledu), viz dále.
 6. Závodům v ledu se bude dočasně v rámci komise alpinismu věnovat M.Vrkoslav, který se v květnu zúčastnil na vlastní náklady jednání této nové komise UIAA. Závod, který se letos konal jako MČR na Špičáku, bude v příštím roce uspořádán jako závod série SP. Komise zváží uvolnění prostředků ze svého letošního rozpočtu na přípravu závodníků. Dále zváží žádost o investici do vybavení pro 2 členy reprezentace v hodnotě celkem cca 40 000 Kč.
 7. Zamýšlená subkomise pro sportovní lezení zatím nevyvíjí žádnou činnost. Počátkem roku obdrželi podklady pro schválení návrhu kritérií pro výběr do reprezentace. Na jejich základě by měla subkomise nominovat členy repretýmu (cca po 2 osobách v mužích a ženách) a vyhodnotit sezónu 2005. Opětovně je bude kontaktovat F. Čepelka – ihned.
 8. Složení reprezentačního týmu na rok 2006: bude řešeno na příštím jednání. Nové návrhy shromažďuje FČ.
 9. Hodnocení grantové soutěže 2005: na příštím jednání komise vypracuje celkové vyhodnocení (jak dopadly vítězné projekty, návrhy na změna v organizaci soutěže atd.) Zajistit: rozeslání krátkého dotazníku všem účastníkům grantové soutěže (AČ). Připomínka SŠ: příští rok nezapomenout rozeslat všem hodnotitelům i celkové výsledky hodnocení.
 10. Příští jednání KA se uskuteční počátkem prosince na severu Čech – termín bude včas oznámen.

Zapsala ač 7.11.2005

| Komentáře(0)