Facebook

Český horolezecký svaz

Výstupy roku 2017 - podávání nominací

Výstupy roku 2017 - podávání nominací
14. 12. 2017 | Rubrika: Alpinismus, RSS - iSport.cz

Blíží se konec roku a s ním i ohlédnutí za uplynulou sezónou včetně hodnocení její sportovní úspěšnosti. K tomu slouží Výstupy roku ČHS, ve kterých jsou hodnoceny a oceněny nejlepší horolezecké výstupy či skialpinistické sjezdy, které uskutečnili naši členové v průběhu roku 2017.

Výstupy roku 2016

Horolezecké výkony jsou hodnoceny v osmi kategoriích:

·       velehory nad 6.000 m n.m.

·       hory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter

·       hory pod 6 000 m n.m. – skalní charakter a big wall

·       sportovní lezení

·       pískovcové a jiné tradiční lezení

·       bouldering

·       mixy a ledy sportovního charakteru, drytooling

·       skialpinistické výstupy a sjezdy

 

V každé z nich může být uděleno několik ocenění - Výstup roku s hvězdičkou za mimořádný výkon posouvající hranice světového lezení v dané disciplíně, Výstup roku a čestné uznání. Samostatné ocenění Talent roku - mohou dostat mladí lezci do 18, resp. do 25 let. 

 

Nominace výkonů, které si podle vašeho mínění zaslouží ocenění, můžete zasílat do 5. ledna 2018 e-mailem na adresu 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys. Pokud budete nominovat výkon jiné osoby, musí s tím dotčená osoba souhlasit a souhlas musí být doložen. 

U každého nominovaného výkonu uveďte: autora /autory výkonu, název výkonu (cesty, sjezdu), stručný popis, klasifikaci, datum a místo uskutečnění, kategorii, do které je výkon nominován a návrh ocenění, na které aspiruje. 

 

Nominované výkony bude hodnotit Komise alpinismu ve spolupráci s vybranými tuzemskými i zahraničními odborníky.

 

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v pátek 16. 2. 2018 od 17 do 18.30 hod. v Oblastní galerii Liberec, jako součást doprovodného programu Jizerské padesátky. O podrobnostech vás budeme včas informovat. 

 

Podrobné informace najdete v níže uvedeném dokumentu.  

Výstupy roku ČHS za rok 2017 - pravidla

 

B. Valentová, sekretariát ČHS