Facebook

Český horolezecký svaz

Dolomity a Courmayer, léto 1981

02. 01. 1981 | Rubrika: Alpinismus | Komentáře (0)

Úspechy v Dolomitoch
a Courmayeri

Štyridsaťpätčlenná výprava Horolezeckého zväzu SÚV ČSZTV uskutočnila v dňoch 17. 7. až 15. 8. 1981 výstupy v ta­lianskych Dolomitoch a v ob­lúku Mont Blancu (Courmayer). Vedúcimi výpravy boli Igor Kol­ler, m. š. a Milan Beržinský.

Účastníci zájazdu uskutočnili 52 výstupov, z toho 6 prvovýstupov a veľa prvých čs. priestu­pov a výstupov staršími významnými cestami.

Najvýznamnejšie výstupy:

OBLASŤ MONT BLANCU:

-     Mont Blanc, Pravý pilier Brouillard, Via Cecoclovacchia, klasifikácia V+, A2, prvovýstup, 4.-5. 8. 1981, J. Baránek - F. Hudek.

-     Mont Maudit, SV pilier (cesta Zappelli - Bertonne), klas. V+, Al, 1. čs. priestup, 30. 31. 7. 1981, J. Gazik - M. Pelc.

-     Mont Blanc, Centrálny pi­lier Brouillard, Poľská cesta, klas. V+, Al, 1. čs. priestup, 30.

7. 1981, V. Houba - V. Porvaz­ník - P. Zelina.

-     Mont Blanc, Ľavý pilier Brouillard, Poľská cesta, klas. VI. 1. čs. priestup, 4. 8. 1981, J. Jadlovský - M. Prokop.

-   Mont Blanc, Ľavý pilier Brouillard, cesta Bonatti - Og­gioni, klas. VI, A2, 6. 8. 1981, V. Houba - P. Zelina.

DOLOMITY:

- Marmolada d' Ombretta, J stena, Cesta cez rybu, klas. VII, Al, prvovýstup, 2.-4. 8. 1981, I. Koller - J. Šustr. Bol to naj­aktuálnejší problém Dolomitov a cesta sa zaradila medzi najtažšie, aké kto v Dolomitoch vyliezol.

-     Marmolada d' Ombretta, J stena, prvovýstup, klas. V+, A0, 5. 8. 1981, J. Gocál - L. Krá­liček.

-     Marmolada d' Ombretta, J stena, Don Quijote, klas. VI, 4.

8. 1981, 1. čs. priestup, E. Kollerová - V. Zboja.

-        Cima Grande, S stena Su­perdiretissima, VI, A2, 2.-3. 8. 1981, V. Brichta - J. Ragas.

-        Cima Ovest, S stena, Stre­cha sveta, klas. VI, A2, 2.-4. 8. 1981, L. Jančura - J. Nemec -R. Novotný.

-        Monte Agner, S hrana, klas. V, 2. 8. 1981, J. Kolovrat - A. Piňos.

Igor Koller

| Komentáře(0)