Facebook

Český horolezecký svaz

Zpráva o grantech na údržbu skal v roce 2015

Zpráva o grantech na údržbu skal v roce 2015
01. 02. 2016 | Rubrika: Správa skalních oblastí

V roce 2015, stejně jako v letech předchozích, mohly oddíly, vrcholové komise i jednotliví členové ČHS využít granty na údržbu skal, tj. např. na úklid a vyčištění skal, vybudování přístupových cest či protierozních opatření, na značení skal, nebo na obnovu skalních oblastí.

Ostaš (4) 

ČHS přidělil granty všem dvanácti žadatelům, v celkové výši téměř 78 tisíc Kč. Jedna z plánovaných akcí se však neuskutečnila a několik proběhlo v menším než zamýšleném rozsahu, takže skutečně vyčerpáno bylo necelých 61 tisíc Kč. Údržba skal byla ve všech případech prováděna formou brigád, s tím, že grantové peníze byly použity nejčastěji na nákup materiálu (dřevo, spojovací materiál, odpadkové pytle...), nářadí (sekery) nebo na cestovné.

Díky grantům byla provedena údržba např. na Godule a Vysokém kameni na Moravě, v Příhrazských skalách v Českém ráji, na Pikovické jehle v středočeském kraji, obnoveny byly starší oblasti Valovka na Vsetínsku a Kňafák v severozápadních Čechách.

Kompletní informace naleznetev dokumentu Granty údržba skal 2015_závěrečná zpráva.

 

Granty na údržbu skal budou vyhlášeny i v roce 2016, informace budou zveřejněny na našem webu.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Valovka (4)Příhrazy (5)Odpadkyáda (2)Godula (2)Pikovická jehla (1)7Skal_session3

 

Instagram

Instagram Horosvaz