Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Vyhlášení grantů ČHS na údržbu skal na rok 2023

Vyhlášení grantů ČHS na údržbu skal na rok 2023

ČHS vyhlašuje granty na údržbu skalních oblastí v roce 2023. O grant mohou požádat oddíly a členové ČHS (starší 18 let), včetně členů oblastních vrcholových komisí a správců skal. 

 

Podmínky pro poskytnutí grantu jsou stejné jako v předchozích letech.

 

Grant lze poskytnout:

- na budování a údržbu přístupových cest

- na protierozní opatření v okolí skal,

- na čištění skal, odstraňování náletových dřevin apod.

- na úklid odpadků v okolí skal,

- na značení přístupových cest a informační tabule,

- vybudování lezeckého parku, 

- na zpracování a vydání horolezeckého průvodce.

 

Z grantu nelze financovat:

- nákup kruhů, borháků apod.

- nákup nástrojů, které poskytuje ČHS

- nákup nářadí a nástrojů, které lze pro účely údržby zapůjčit

na vydání průvodce, jestliže žadatel vydává průvodce v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Další podmínky

- Max. výše grantu je 10 tis. Kč, výjimečně lze poskytnout vyšší částku. 

- Grant může krýt 100 % nákladů na údržbu.  

- Grant lze použít na úhradu nákladů přímo souvisejících s údržbou. Nelze z něj platit odměny za práci. 

 

Podrobnosti jsou zde Granty ČHS - údržba skal 2023 - podmínky

 

Podání žádosti o grant

- žádost je nutno podat na tomto formuláři Grant ČHS - žádost 2023

- žádost je možno podat jen elektronicky na adresu 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys, do předmětu zprávy napište "Grant skály"

Uzávěrka pro podávání žádostí je 19. února 2023.

 

Informace o všech grantech jsou na stránce Granty ČHS

 


 

B. Valentová, sekretariát ČHS

 

Instagram

Instagram Horosvaz