Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Testy zavrtávaných rozpěrných skob v lomu Kobyla v Českém krasu

Testy zavrtávaných rozpěrných skob v lomu Kobyla v Českém krasu
24. 02. 2020 | Rubrika: Správa skalních oblastí

Na konci ledna proběhly v lomu Kobyla v Českém krasu testy fixního jištění - zavrtávaných rozpěrných skob. Pevnostních zkoušek se zúčastnili Martin Tučka za oblastní vrcholovou komisi Praha a střední Čechy, Jan Hrnčíř za prvovýstupce, Karel Berndt a Vladimír Těšitel za Centrální vrcholovou komisi a Petr Vild za firmu Fischer.

P1010043

Pevnostní zkoušky prokázaly, že testované zavrtávané skoby splňují požadavky dané technickou normou „Horolezecká výzbroj – Zavrtávané skoby“ ČSN EN 959 z července 2019. Upozorňujeme však, že posudek platí jen pro Lom na Kobyle. Vápenec v tomto lomu je označen jako Slivenecké vápence spodní Devon. Neplatí pro požárské a lochovské vápence v horní části lomových stěn. Dále neplatí pro jiné horniny, jako je např. rula, tuf apod.

P1010045

Podrobná zpráva z testování:

Zavrtávané rozpěrné skoby lom Kobyla_2020

 

B. Valentová, sekretariát ČHS