Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Podmínky pro poskytování materiálů za zvýhodněné ceny pro prvovýstupce

Podmínky pro poskytování materiálů za zvýhodněné ceny pro prvovýstupce
27. 06. 2013 | Rubrika: Údržba skalních oblastí

Již poměrně dlouhou dobu poskytuje ČHS, prostřednictvím Centrální vrcholové komise, možnost jednotlivým prvovýstupcům  získat kvalitní materiál pro provádění svých prvovýstupů za zvýhodněné ceny.

 

Přesto, že se jedná o poměrně zaběhnutou záležitost, není opět po čase na škodu si připomenout pár základních zásad ohledně možností objednání a získání materiálu. Vzhledem k tomu, že za poslední roky došlo k optimalizaci jednotlivých druhů fixních jištění a ta jsou dnes „šitá“ přímo na míru jednotlivým skalním oblastem je nejvhodnějším způsobem si objednat jištění dostatečně dopředu přímo přes příslušnou oblastní vrcholovou komisi, která tyto požadavky může zahrnout do podkladů pro rozpočet na následující rok.

 

Celkový přehled používaných fixních jištění a dalších dodávaných materiálů lze získat na webu skály horosvaz (web Skalní oblasti) v sekci Údržba skal, kde je i katalog materiálu. Kromě fixních jištění může prvovýstupce za zvýhodněné ceny získat i další materiály uvedené v tomto katalogu.

 

Centrální vrcholová komise má snahu ve spolupráci s jednotlivými Oblastními vrcholovými komisemi podporovat prvovýstupce v maximální možné míře tak, aby bylo pokud možno zcela eliminováno používání nestandardních fixních jistících prostředků, mnohdy zcela nejasného původu a kvality, neboť následná údržba je v čase mnohem dražší, než když jsou osazena jištění se životností v řádu desítek let a o šetrnosti ke skalám ani nemluvě.

 

A nyní pár bodů, kterými je vhodné se řídit, pokud si chce prvovýstupce materiál objednat:

  • Materiál za zvýhodněné ceny pro provedení prvovýstupu je určen pouze pro členy ČHS.
  • Materiál je určen pro prvovýstupy prováděné pouze na skalách České republiky.
  • Je používán výhradně materiál schválený a doporučený ČHS pro použití v podmínkách jednotlivých skal v rámci České republiky, platný katalog materiálu je k nahlédnutí na webu Skalní oblasti v sekci Údržba skal.
  • Materiál je možno použít pouze u prvovýstupů, které jsou provedeny v rámci platných pravidel lezení (Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách, Pravidla lezení v nepískovcových skalních oblastech České republiky a Pravidla lezení pro Jizerské hory). Platná pravidla lze nalézt na webu ČHS a na webu Skalní oblasti v rubrice CVK, OVK, včetně dodržení zpřísnění a zpřesnění podle rozhodnutí místně příslušné OVK (viz Statut CVK a OVKa to pouze na těch skalách, kde není horolezecká činnost zakázána (např. zákonem č. 114/1992 Sb., zřizovací vyhláškou ZCHÚ, příslušnou správou NP či CHKO, odborem ŽP města či kraje apod.), vždy za splnění podmínek orgánů OP, které mohou být obsaženy např. ve zřizovací vyhlášce ZCHÚ, ve výjimce pro provozování horolezectví v ZCHÚ, v plánu péče ZCHÚ apod.
  • Při osazování materiálu je prvovýstupce povinen postupovat podle návodu výrobce nebo podle doporučení ČHS.
  • Po ukončení prvovýstupu je prvovýstupce povinen prvovýstup nahlásit místně příslušné OVK, dále je povinen cestu řádně zapsat na  web Skalní oblasti včetně soupisu použitého materiálu. Zde je možno si vytisknout i Protokol o prvovýstupu.
  • Cena za jednotlivé druhy materiálu není fixně stanovena, vychází z nákupních cen, dojednaných množstevních rabatů apod. Ceník je pravidelně upravován vždy při změně nákupních podmínek či změně DPH, obvykle je platný pro jeden kalendářní rok a informace o cenách lze získat nejlépe buď přímo u předsedy CVK, nebo na sekretariátu ČHS, případně u předsedy místně příslušné komise OVK, pokud není stanoveno jinak.
  • Materiál je zasílán přednostně přes místně příslušnou komisi OVK, nebo je možno si ho osobně vyzvednout přímo na sekretariátu ČHS v Praze na Strahově, po předchozí domluvě. Po domluvě mezi předsedou místně příslušné komise OVK a předsedou CVK lze materiál výjimečně zaslat přímo na adresu prvovýstupce. Společně s materiálem je vydávána výdejka, kterou je prvovýstupce povinen podepsat, zaslat na adresu ČHS, buď písemně nebo elektronicky ve formátu pdf apod. Pokud nebude výdejka vrácena, nebude další následující požadavek prvovýstupce akceptován až do zjednání nápravy. Úhrada se provádí buď složením hotovosti na sekretariátu ČHS nebo zasláním příslušné částky převodem na účet ČHS, bez provedení úhrady nebude další následující požadavek prvovýstupce akceptován až do zjednání nápravy.
  • Na zvýhodněný materiál nevzniká členům ČHS automatický nárok, žádosti se vyřizují podle aktuální finanční situace a možností CVK na příslušný kalendářní rok v závislosti na schváleném rozpočtu ČHS.
  • Žádosti o materiál se přednostně vyřizují prostřednictvím předsedy místně příslušné OVK a to vždy nejpozději do 30.11. předchozího roku na rok následující (tj. např. do 30.11. 2013 požadavky na rok 2014) , pouze výjimečně dodatečně prostřednictvím předsedy CVK, nebo elektronicky – vyplněním formuláře na webu Skalní oblasti v sekci Údržba skal. U dodatečně objednávaných materiálů nelze garantovat krátké lhůty dodání a ani objednané množství, neboť rozpočet komise počítá pouze s malou rezervou na tyto výdaje.

 

Vladimír Wolf, předseda centrální vrcholové komise