Facebook

Český horolezecký svaz

Sanace skal v Labáku - informace z jednání

06. 11. 2009 | Rubrika: Údržba skalních oblastí | Komentáře (0)

Ve středu 4. listopadu se v Dolním Žlebu setkali pracovníci firmy AZ Sanace, generálního projektanta SG-Geoprojekt, která provádí sanaci skal v oblasti Dolního Žlebu, zástupce investora této akce, tj. SŽDC, s.o., za ČHS správce skal J. Pleticha a za místní lezeckou komunitu P. Černý, P. Laštovička a T. Bardas. Pracovník SCHKO Labské pískovce, který byl také pozván, se z jednání omluvil. Cílem setkání, které zorganizoval J. Pleticha, bylo řešit problémy spojené se sanací skal, která v této lokalitě probíhá a je předmětem vyhrocených diskusí např. na webu Lezec.  

Z níže uvedené zprávy ze setkání je patrné, že stavební firma i investor projevili vůči zájmům horolezců značnou vstřícnost a berou ČHS jako solidního partnera pro jednání. Z tohoto důvodu prosíme, abyste roli ČHS respektovali, a pokud se budete chtít v této záležitosti angažovat, abyste se nejprve obrátili na správce skal J. Pletichu, eventuelně na předsedu CVK V. Wolfa, nebo na tajemnici ČHS B. Valentovou. Jakékoliv nekoordinované individuální akce mohou mít za důsledek ztrátu vstřícnosti ze strany investora a realizační firmy, neboť práce jsou prováděny na základě právoplatných povolení a vyjádření.

B. Valentová, V. Wolf

Zpráva ze setkání

Setkání se konalo přímo „na místě činu“, tedy v oblasti věží Otesánek a Kazatelna, kde sanační práce probíhají. Prohlídka věží a masivů ukázala, že sanace se týká výhradně odstraňování volných kamenných bloků, které hrozily zřícením. Tyto volné bloky byly nejprve rozvrtány, odchytány do sítí, a následně budou využity pro stavbu záchytných teras, které budou umístěny cca 30 metrů pod masivy. Skály a především lezecké cesty nejsou sanačními pracemi porušeny, v některých případech naopak vznikl prostor pro další prvovýstupy, protože došlo k očištění skal od volných bloků a prorůstajících stromů. Práce na Kazatelně, na kterou se soustředila největší pozornost, nyní končí.

Sanační práce, jejichž cílem je ochrana mezinárodní železniční trati, skončí v prosinci; další sanační zásahy v této oblasti nejsou zatím připraveny. Zástupci stavební firmy a investora přislíbili, že nám budou poskytovat informace o průběhu prací, a nabídli možnost účastnit se kontrolních dní, čehož samozřejmě využijeme.

J. Pleticha

Sanace skal v Labáku - informace z jednání Sanace skal v Labáku - informace z jednání Sanace skal v Labáku - informace z jednání

1) Otesánek; 2) Kazatelna; 3) Kazatelna balkon

| Komentáře(0)