Facebook

Český horolezecký svaz

Trenéři sportovního lezení - doškolení, prodloužení licencí

Trenéři sportovního lezení - doškolení, prodloužení licencí
09. 05. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení

Informace pro trenéry sportovního lezení

 

Podle Kvalifikačního řádu pro trenéry sportovního lezení ČHS je platnost všech druhů licencí 4 roky. 

K prodloužení licence je třeba absolvovat doškolovací kurz a/nebo vzdělávací semináře v tomto rozsahu:

- trenér C - 16 hodin 

- trenér B - 24 hodin

- trenér A - je vypisován speciální doškolovací kurz

 

Doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin (2 dny), bude vypisován ke konci kalendářního roku. Vzdělávací semináře jsou vypisovány průběžně.

 

V praxi je možné kurzy a semináře kombinovat:

- Trenér C:

-- doškolovací kurz v rozsahu alespoň 16 hodin nebo

-- vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 16 hodin

- Trenér B:

-- doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin a vzdělávací seminář(e) v celkovém rozsahu alespoň 8 hodin nebo

-- vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 24 hodin

 

Trenéři mají možnost přihlásit se na vypsané kurzy a semináře kdykoli během 4 let, po které trvá platnost licence, nejpozději však do konce kalendářního roku, v němž platnost licence končí. Po vypršení této lhůty trenér licenci ztrácí a musí znovu splnit veškeré požadavky k získání nové licence (znovu absolvovat celý trenérský kurz). Při přihlašování na doškolovací kurzy a vzdělávací semináře bude dána přednost uchazečům, kterým v daném roce licence končí.

 

V případě, že trenér splní podmínky k prodloužení licence dříve než v posledním roce 4 leté lhůty, bude nová lhůta počítána až od roku, ve kterém měla licence vypršet.

 

O prodloužení licence je nutné žádat e-mailem před jejím vypršením (před koncem kalendářního roku). Do zprávy uveďte vaše jméno, korespondenční adresu, jakou licenci chcete prodloužit a jaké kurzy a semináře jste absolvovali. Po posouzení splnění podmínek vám bude vystavena nová licence a poslána na uvedenou korespondenční adresu.

Žádosti zasílejte na 68GuRWp_7.Au5f56LTuy8~inWskmb

 

Seznam kurzů a seminářů v roce 2018
- Doškolovací kurz pro trenéry B a C bude vypsán v roce 2018 (předpokládaný termín podzim 2018).

- Doškolovací kurz pro trenéry A bude vypsán v roce 2018 (předpokládaný termín říjen 2018).

 

Vzdělávací semináře – aktuální nabídka

Identifikace chyb v základních každodenních pohybech a jejich korekce

26.5.2018

Nabídka - podrobnosti

registrace: 4gsyQOQ.fsvyXic4Ys, 773 661 887

http://fyziogym.cz/Fyzio Gym Cooper

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz