Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Testování reprezentace ve sportovním lezení 2020

Testování reprezentace ve sportovním lezení 2020
17. 12. 2019 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

Stejně jako v minulých letech se uskuteční testování pohybových předpokladů pro reprezentaci ve sportovním lezení dospělých a mládeže.

 

Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled

o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.

Testování je povinné pro členy reprezentace v lezení na obtížnost a v boulderingu s výjimkou závodníků, kteří jsou prvním rokem v kategorii B* a je součástí nominačních kritérií.

Testování je prioritně určeno stávajícím reprezentantům a teprve pokud nebude naplněna kapacita, také závodníkům, kteří se v rankingu dospělých nebo v Českém poháru mládeže a U14 (pouze kategorie U14)

v lezení na obtížnost nebo boulderingu v roce 2019 umístili na 1. - 3. místě.

 

Jasně se ukázalo, že nominace po domácích závodech v některých kategoriích není zárukou odpovídající výkonnosti. K dosažení vrcholné lezecké úrovně a konkurenceschopnosti na mezinárodních závodech je nezbytná minimální výkonnost v objektivních lezecky specifických testech. Minimální hodnoty pro jednotlivé disciplíny jsou uvedeny v nominačních kritériích. Je ovšem nutné podotknout, že vysoká výkonnost v testech nevede sama o sobě k vysoké lezecké výkonnosti, ale je její nezbytnou podmínkou.

Výsledky testů mají především pomoci všem závodníkům se směřováním svého tréninku na základě objektivních měření. Pokud je s výsledky dobře naloženo, mohou představovat nejenom přesnou kontrolu trénovanosti, ale i podnět k další práci. Testy mají uplatnění především v přípravném nesoutěžním období, kdy proběhla objemová část přípravy a začíná specifická příprava. V této fázi se příprava specializuje podle zaměření závodníka a jeho slabých stránek. Proto jsou vzhledem k časovému rozvržení sezóny dřívější termíny vhodné zejména pro závodníky v boulderingu a lezení na rychlost, pozdější pak pro závodníky v lezení na obtížnost. Komplexní testová baterie upozorní na silné a slabé stránky pohybových předpokladů a může rovněž poukázat na svalové asymetrie, které mohou být spojeny se špatnými pohybovými stereotypy.

V případě, že závodník při prvním testování nedosáhne uvedených minimálních hodnot, může se po době, kterou považuje za nezbytnou pro tréninkové zlepšení nedostatečné pohybové schopnosti, objednat na další testování. Pokud v opakovaném testování dosáhne alespoň minimálních požadovaných hodnot, bude následně do reprezentačního družstva zařazen. Vzhledem k počtu sledovaných parametrů v lezení na obtížnost bude mimo obou visů na liště (síla a vytrvalost flexorů prstů), kde je dosažení uvedených minimálních hodnot podmínkou, tolerováno nesplnění minimální hodnoty u max. jednoho z dalších uvedených měření.  Trenéři reprezentace jsou připraveni na základě testů poskytnout tréninková doporučení všem závodníkům.

 

Z testování lze omluvit ze závažných důvodů již nominované na základě předchozích výsledků a závodníky s opakovaně potvrzenou vysokou výkonností v minulých letech. O uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace.

* Při volné kapacitě se mohou závodníci kategorie B, kteří jsou v  kategorii B prvním rokem,  a závodníci na rychlost testování zúčastnit (zápis do kalendáře po předchozí dohodě).

 

Všichni zájemci o nominaci do reprezentačních družstev musí absolvovat jeden z navrhovaných zimních termínů. Absolvování vstupních testů až po nominačních závodech si  bude hradit každý sám (neplatí pro opravy testů). Termíny testování jsou následující! 

Pátek 31. 1. 2020       13:00

Sobota 1. 2. 2020       9:00 

Pondělí 3. 2. 2020      13:00 

           - zde prosíme především pražské zájemce o účast

Pátek  7. 2. 2020        13:00

Sobota 8. 2. 2020       9:00

Pátek 14. 2. 2020       13:00

Sobota 15. 2. 2020     9:00

  

 

Obsah testů **

 • tělesné složení
 • flexibilita – zvednutí natažené nohy
 • maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
 • vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
 • diagonální přesah
 • výdrž ve shybu na jedné ruce
 • kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
 • intermitentní test na 60% MVC
 • výdrž ve shybu nadhmatem
 • vis na liště

** Pro bouldering a lezení na rychlost nejsou povinné vytrvalostní testy (9,10).

 

Závazné přihlášky prosím vyplňte přes sdílený soubor do 20. 1. 2020

Odkaz na sdílený soubor obdržíte na mailovou adresu.

Zájemci, kteří odkaz neobdrželi, vyžádejte si jej na e-mailové adrese sekretariátu ČHS 4onxRWf778Fy.Z4WHaBB5cl7g5pJ.

Po 20. 1. 2020 bude tabulka přihlášených uzavřena a změny bude možné řešit pouze po individuální domluvě na e-mailové adrese balas@ftvs.cuni.cz.

V případě nemoci dejte prosím vědět na stejnou e-mailovou adresu. V případě neomluvené neúčasti si další termín závodník hradí sám.

 

Na každý termín max. 8 účastníků. Aby výsledky byly objektivní a nezkreslené, je nutné dodržet následující:

 • Testování je náročné jak na maximální sílu, tak na silovou vytrvalost. Je nezbytné vyvarovat se těžkého tréninku 2 dny před testováním. Na testování musí závodníci přijít odpočatí, jinak ztrácí smysl.
 • Před měřením tělesného složení 2 hodiny nejíst a půl hodiny nepít

 

S sebou je potřeba sportovní oblečení, lezečky, přezuvky, svačina. 

 

Každý dostane individuální testový protokol, který obdrží ihned po testování. Testování se koná v Laboratoři sportovní motoriky na

UK FTVS v Praze, José Martího 31, 16252 Praha 6,

odkaz na laboratoř: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1165.html

 

Doc. Mgr.  Jiří Baláš, Ph.D.

Katedra sportů v přírodě a Laboratoř sportovní motoriky

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

 

 

Sekretariát ČHS, Ivana Palasová