Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Testování reprezentace ve sportovním lezení 2019

Testování reprezentace ve sportovním lezení 2019
14. 01. 2019 | Rubrika: Soutěžní lezení

Stejně jako v minulých letech se uskuteční testování pohybových předpokladů pro reprezentaci ve sportovním lezení dospělých a mládeže. Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.

 

Testování je povinné pro členy reprezentace v lezení na obtížnost a v boulderingu s výjimkou závodníků, kteří jsou prvním rokem v kategorii B* a je součástí nominačních kritérií. Jasně se totiž ukazuje, že nominace po domácích závodech v některých kategoriích není zárukou odpovídající výkonnosti. K dosažení vrcholné lezecké úrovně a konkurenceschopnosti na mezinárodních závodech je nezbytná minimální výkonnost v objektivních lezecky specifických testech. Minimální hodnoty pro jednotlivé disciplíny jsou uvedeny v nominačních kritériích. Je ovšem nutné podotknout, že vysoká výkonnost v testech nevede sama o sobě k vysoké lezecké výkonnosti, ale je její nezbytnou podmínkou.

Výsledky testů mají především pomoci všem závodníkům se směřováním svého tréninku na základě objektivních měření. Pokud je s výsledky dobře naloženo, mohou představovat nejenom přesnou kontrolu trénovanosti, ale i podnět k další práci. Testy mají uplatnění především v přípravném nesoutěžním období, kdy proběhla objemová část přípravy a začíná specifická příprava. V této fázi se příprava specializuje podle zaměření závodníka a jeho slabých stránek. Proto jsou vzhledem k časovému rozvržení sezóny dřívější termíny vhodné zejména pro závodníky v boulderingu a lezení na rychlost, pozdější pak pro závodníky v lezení na obtížnost. Komplexní testová baterie upozorní na silné a slabé stránky pohybových předpokladů a může rovněž poukázat na svalové asymetrie, které mohou být spojeny se špatnými pohybovými stereotypy.

 

V případě, že závodník při prvním testování nedosáhne uvedených minimálních hodnot, může se po době, kterou považuje za nezbytnou pro tréninkové zlepšení nedostatečné pohybové schopnosti, objednat na další testování. Pokud v opakovaném testování dosáhne alespoň minimálních požadovaných hodnot, bude následně do reprezentačního družstva zařazen. Vzhledem k počtu sledovaných parametrů v lezení na obtížnost bude mimo obou visů na liště (síla a vytrvalost flexorů prstů), kde je dosažení uvedených minimálních hodnot podmínkou, tolerováno nesplnění minimální hodnoty u max. jednoho z dalších uvedených měření.  Trenéři reprezentace jsou připraveni na základě testů poskytnout tréninková doporučení všem závodníkům.

 

Z testování lze omluvit ze závažných důvodů již nominované na základě předchozích výsledků a závodníky s opakovaně potvrzenou vysokou výkonností v minulých letech. O uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace.

* Při volné kapacitě se mohou závodníci kategorie B, kteří jsou v  kategorii B prvním rokem,  a závodníci na rychlost testování zúčastnit (zápis do kalendáře po předchozí dohodě).

 

Termíny testování jsou následující!

 

Úterý 12. 2. 2019       13:00

Pátek 15. 2. 2019       13:00

Sobota 16. 2. 2019      9:00 

Pátek 22. 2. 2019       13:00

Sobota 23. 2. 2019      9:00

Pátek 8. 3. 2019         13:00

Sobota 9. 3. 2019        9:00

  

Obsah testů **

 • tělesné složení
 • flexibilita – zvednutí natažené nohy
 • maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
 • vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
 • diagonální přesah
 • výdrž ve shybu na jedné ruce
 • kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
 • intermitentní test na 60% MVC
 • výdrž ve shybu nadhmatem
 • vis na liště

** Pro bouldering a lezení na rychlost nejsou povinné vytrvalostní testy (9,10).

 

Závazné přihlášky přes sdílený soubor do 10. 2. 2019, kam zadáte na určený den do tabulky své jméno.  V tabulce se dopisujte pouze do předem vymezených polí. Odkaz na tabulku.

Po 10. 2. 2019 bude tabulka uzavřena a změny bude možné řešit pouze po individuální domluvě na i8yk9YUS1mICO1kf45pJ. V případě nemoci dát vědět na stejnou emailovou adresu.

 

Na každý termín max. 8 účastníků.   Aby výsledky byly objektivní a nezkreslené, je nutné dodržet následující:

 • Testování je náročné jak na maximální sílu, tak na silovou vytrvalost. Je nezbytné vyvarovat se těžkého tréninku 2 dny před testováním. Na testování musí závodníci přijít odpočatí, jinak ztrácí smysl.
 • Před měřením tělesného složení 2 hodiny nejíst a půl hodiny nepít

S sebou je potřeba sportovní oblečení, lezečky, přezuvky, svačina. 

 

Každý dostane individuální testový protokol, který obdrží ihned po testování. Testování se koná v Laboratoři sportovní motoriky na UK FTVS v Praze, José Martího 31, 16252 Praha 6. 

odkaz na laboratoř: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1165.html

 

Jiří Baláš