Facebook

Český horolezecký svaz

Testování reprezentace ve sportovním lezení 2018

Testování reprezentace ve sportovním lezení 2018
12. 03. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení

Nová aktualizace 12. 3. 2018

Testování pohybových předpokladů pro reprezentaci ve sportovním lezení dospělých a mládeže bylo rozšířeno o nabídku dalších dvou termínů:

  • pátek 6. 4. 2018 ve 13 hodin 
  • pátek 13. 4. 2018 ve 13 hodin 

Přihlášky opět přes sdílený soubor, kde je vypsáno.

 


 

Aktualizace 18. 1. 2018

Testování pohybových předpokladů pro reprezentaci ve sportovním lezení dospělých a mládeže bylo rozšířeno o nabídku dalších dvou termínů:

  • úterý 6. 2. 2018 v 15 hodin - k dispozici 4 místa
  • sobota 10. 3. 2018 v 9 hodin - k dispozici 8 míst

Stejně jako v minulých letech se uskuteční testování pohybových předpokladů pro reprezentaci ve sportovním lezení dospělých a mládeže. Jedná se o výjimečný koncept testů,který podává základní přehled o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.


Testování je od letošního roku povinné pro členy reprezentace v lezení na obtížnost a v boulderingu s výjimkou závodníků, kteří jsou prvním rokem v kategorii B* a je součástí nominačních kritérií. Jasně se totiž ukazuje, že nominace po domácích závodech v některých kategoriích není zárukou odpovídající výkonnosti. K dosažení vrcholné lezecké
úrovně a konkurenceschopnosti na mezinárodních závodech je nezbytná minimální výkonnost v objektivních lezecky specifických testech. Minimální hodnoty pro jednotlivé disciplíny jsou uvedeny v nominačních kritériích. Je ovšem nutné podotknout, že vysoká výkonnost v testech nevede sama o sobě k vysoké lezecké výkonnosti, ale je její nezbytnou podmínkou.


Výsledky testů mají především pomoci všem závodníkům se směřováním svého tréninku na základě objektivních měření. Pokud je s výsledky dobře naloženo, mohou představovat nejenom přesnou kontrolu trénovanosti, ale i podnět k další práci. Testy mají uplatnění především v přípravném nesoutěžním období, kdy proběhla objemová část přípravy a začíná specifická příprava. V této fázi se příprava specializuje podle zaměření závodníka a jeho slabých stránek. Proto jsou vzhledem k časovému rozvržení sezóny dřívější termíny vhodné zejména pro závodníky v boulderingu a lezení na rychlost, pozdější pak pro závodníky v lezení na obtížnost. Komplexní testová baterie upozorní na silné a slabé stránky pohybových předpokladů a může rovněž poukázat na svalové asymetrie, které mohou být spojeny se špatnými pohybovými stereotypy.


V případě, že závodník při prvním testování nedosáhne uvedených minimálních hodnot, může se po době, kterou považuje za nezbytnou pro tréninkové zlepšení nedostatečné pohybové schopnosti, objednat na další testování. Pokud v opakovaném testování dosáhne alespoň minimálních požadovaných hodnot, bude následně do reprezentačního družstva zařazen. Vzhledem k počtu sledovaných parametrů v lezení na obtížnost bude mimo obou visů na liště (síla a vytrvalost flexorů prstů), kde je dosažení uvedených minimálních hodnot podmínkou, tolerováno nesplnění minimální hodnoty u max. jednoho z dalších uvedených měření. Trenéři reprezentace jsou připraveni na základě testů poskytnout tréninková doporučení všem závodníkům.


Z testování lze omluvit ze závažných důvodů již nominované na základě předchozích výsledků a závodníky s opakovaně potvrzenou vysokou výkonností v minulých letech. O uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace.


* Při volné kapacitě se mohou závodníci kategorie B, kteří jsou v kategorii B prvním rokem, a závodníci na rychlost testování zúčastnit (zápis do kalendáře po předchozí dohodě).


Termíny testování jsou následující!


sobota 3. 2. 2018 9:00


pátek 23. 2. 2018 13:00


sobota 24. 2. 2018 9:00


pátek 2. 3. 2018 13:00


sobota 3. 3. 2018 9:00

 


Obsah testů **


1) tělesné složení
2) flexibilita – zvednutí natažené nohy
3) maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
4) vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
5) diagonální přesah
6) výdrž ve shybu na jedné ruce
7) kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
8) intermitentní test na 60% MVC
9) výdrž ve shybu nadhmatem
10) vis na liště


** Pro bouldering a lezení na rychlost nejsou povinné vytrvalostní testy.


Závazné přihlášky vyplňujte přes sdílený soubor do 29. 1. 2018, kam zadáte na určený den do tabulky své jméno. V tabulce se dopisujte pouze do předem vymezených polí. sdílený soubor


Po 29. 1. 2018 bude tabulka uzavřena a změny bude možné řešit pouze po individuální domluvě na X8yk9YUS1mICO1kf45pJ. V případě nemoci dát vědět na stejnou emailovou adresu.


Na každý termín max. 8 účastníků. Aby výsledky byly objektivní a nezkreslené, je nutné dodržet následující:

  1. Testování je náročné jak na maximální sílu, tak na silovou                      vytrvalost. Je nezbytné vyvarovat se těžkého tréninku 2 dny před            testováním. Na testování musí závodníci přijít odpočatí, jinak ztrácí        smysl.
  2. Před měřením tělesného složení 2 hodiny nejíst a půl hodiny                  nepít.

S sebou je potřeba sportovní oblečení, lezečky, případně přezuvky.


Každý dostane individuální testový protokol, který obdrží ihned po testování. Testování se
koná v Laboratoři sportovní motoriky na UK FTVS v Praze, José Martího 31, 16252 Praha 6.
odkaz na laboratoř: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1165.html

 

J. Baláš

Instagram

Instagram Horosvaz