Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Školení trenérů B - 1. část kurzu

Školení trenérů B - 1. část kurzu
25. 05. 2018 | Rubrika: Vzdělávání, Soutěžní lezení

Ve dnech 16. -20. 5. proběhl první specializovaný blok kurzu Trenér sportovního lezení s licencí B. Kurz uspořádala Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s UK FTVS.

 

Třináct účastníků se sešlo, aby rozšířili své znalosti v oblastech tréninku a sportovního lezení pod vedením doc. Jiřího Baláše, Ph.D. a Mgr. Ladislavem Vomáčky, Ph.D.

 

Kurz Trenér B_jaro 2018 (3)

 

Jádro bloku bylo věnováno tréninku kondičních předpokladů pro lezení, především maximální síly a vytrvalosti a plánování tréninku, ale probíraná témata zahrnovala i úvod do historie sportovního lezení včetně vývoje klasifikace a úvahu nad sociálně ekonomickým kontextem této sportovní disciplíny. Účastníci se také zabývali diagnostikou lezecké výkonnosti a sami na vlastní kůži měli možnost otestovat svou formu v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS.

 

Více než na konkrétní tréninkové prostředky s výčtem počtu sérií a opakování byl důraz kladen na pochopení principů v oblasti lidského metabolismu a biomechaniky a procesy adaptace na tréninkovou zátěž. A protože se člověk nejlépe učí hrou a skrze vlastní zkušenost, vyzkoušel si každý budoucí trenér nabyté znalosti v praxi. K dispozici byla totiž kromě zmíněné laboratoře i lezecká stěna na Palmovce a v areálu FTVS.

 

Kurz Trenér B_jaro 2018 (5)

 

Část účastníků má za sebou již všeobecnou část, kterou pořádá Trenérská škola FTVS pro všechny budoucí trenéry B všech sportovních odvětví. Ti, kteří se z kapacitních důvodů nemohli účastnit všeobecné části v únoru, ji absolvují během dvou víkendů v září. K dokončení kurzu, jehož celkový rozsah je 150 hodin, a k získání trenérské licence B je třeba absolvovat další dva specializované bloky, které se budou pořádat na podzim.

 

Kurz Trenér B_jaro 2018 (1)

 

A co o kurzu řekli samotní účastníci?

Mirek: „Kurz byl pro mě přínosný a především blok Jiřího Baláše s praktickými ukázkami hodnotím velmi kladně. Rozšířily se mi obzory, některé kousky skládačky do sebe zapadly a já můžu vidět lezení zas o něco komplexněji. V trenérské praxi tak budu díky kurzu určitě jistější ve volbě některých tréninkových prostředků a taky více řešit správné technické provedení. Vzhledem k tomu, že pracuji převážně s dětmi, tak bych uvítal ještě více informací ohledně specifik tréninku dětí.“

Honza: „Za mně super, oceňuji sofistikovaný přístup, dává to celé smysl, dobře připraveno. Jediná výhrada – chtělo by to ještě více času, téma je široké času málo, dotazů a informací hodně...“

 

Markéta: „Za mě super, pěkně mi to zaklaplo do předchozích informací od Tomáše Bintera. Vzhledem k předpokládaným zkušenostem účastníků bych se už nezdržovala metodikou.“

 

Vanda: „Miluji svůj volný čas. Od chvíle, co mám děti, s touto cenností zacházím opatrně. Byl to velmi příjemně strávený čas v prima partě lidí a poprvé jsem v oblasti tréninku ohodnotila lektora všemi svými extra kritickými parametry více než pozitivně - tudíž pro mě přínosně. Jiří Baláš má skutečně ucelený přehled a dokáže pokorně provést všechny, co se rozhodli proniknout do tajů tréninku lidsky.“

 

V. Jecelínová, koordinátorka trenérských kurzů ČHS