Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Komise soutěžního lezení

Komise soutěžního lezení

Výkonný výbor ČHS po dohodě s předsedy komisí soutěžního lezení dospělých a mládeže rozhodl o jejich sloučení do jedné komise soutěžního lezení, a to od 1.1.2015. 

Činnost Komise soutěžního lezení

Hlavní činností Komise soutěžního lezení je organizace seriálů tuzemských závodů mládeže a dospělých v jednotlivých disciplínách soutěžního lezení (Český pohár, jehož součástí je MČR, Český pohár mládeže, jehož součástí je MČRM, seriál závodů kategorií do 14 let) a zajištění reprezentace ČR v soutěžním lezení pro závody organizované mezinárodní federací IFSC (zejména SP, MS, ME, EYC, MSJ, MEJ). Komise se také podílí na přípravě kurzů a školení nutných pro získání licencí platných v oblasti soutěžního lezení (licence rozhodčích, trenérské licence, stavěčské licence) a garantuje vydávání těchto licencí.

Složení Komise soutěžního lezení

předseda - Tomáš Binter; tomas.binter@horosvaz.cz; 602 459 423

členové komise

Petra Adamovská

Jiří Baláš

Lumír Návrat

Marie Dichtlová

Martin Jech

David Urbášek

Pravidlová sekce

Součástí komise je pravidlová sekce, která zajišťuje aktualizaci národních pravidel soutěžního lezení a jejich koordinaci se změnami v mezinárodních pravidlech IFSC. Podmínkou členství v pravidlové sekci je národní licence hlavního rozhodčího ČHS nebo vedení některé z odborných komisí soutěžního lezení, popř. dlouhodobá práce ve funkci technického delegáta ČHS.

Složení pravidlové sekce

Jindřich Pražák (mezinárodní rozhodčí IFSC), Jiří Čermák, Zuzana Fischerová, Marie Dichtlová, Tomáš Binter, Lumír Návrat, Martin Macek, David Urbášek, Hana Kroupová, Jakub Dvořák, Peter Kuric

Licencovaní stavěči ČHS

Garantem školení pro získání národních stavěčských licencí a nasazování stavěčů pro závody I. a II. kategorie je Jan Zbranek, jediný český držitel nejvyšší mezinárodní stavěčské licence IFSC (International Chief Route Setter IFSC).

 

Seznam držitelů národní stavěčské licence

 

Trenéři reprezentace Čr

Hlavním trenérem reprezentace je Tomáš Binter.

Asistenti reprezentačního trenéra: Eliška Karešová, Alexandra Gendová

Kvalifikovaní trenéři sportovního lezení ČHS

Na základě splnění podmínek platného Kvalifikačního řádu pro trenéryjsou školeni kvalifikovaní trenéři sportovního lezení. 

Seznam trenérů ČHS sportovního lezení s platnou licencí

Zprávy Komise soutěžního lezení pro valné hromady ČHS

Zápisy z činnosti dřívější KSLM