Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Komise soutěžního lezení

Komise soutěžního lezení

Činnost Komise soutěžního lezení

Hlavní činností Komise soutěžního lezení je organizace seriálů tuzemských závodů mládeže a dospělých v jednotlivých disciplínách soutěžního lezení (Český pohár, jehož součástí je MČR, Český pohár mládeže, jehož součástí je MČRM, seriál závodů kategorií do 14 let) a zajištění reprezentace ČR v soutěžním lezení pro závody organizované mezinárodní federací IFSC (zejména SP, MS, ME, EYC, MSJ, MEJ). Komise se také podílí na přípravě kurzů a školení nutných pro získání licencí platných v oblasti soutěžního lezení (licence rozhodčích, trenérské licence, stavěčské licence) a garantuje vydávání těchto licencí.

Složení Komise soutěžního lezení

předsedkyně - Dita Fajbišová

členové komise

Pravidlová sekce

Součástí komise je pravidlová sekce, která zajišťuje aktualizaci národních pravidel soutěžního lezení a jejich koordinaci se změnami v mezinárodních pravidlech IFSC. Podmínkou členství v pravidlové sekci je národní licence hlavního rozhodčího ČHS nebo vedení některé z odborných komisí soutěžního lezení, popř. dlouhodobá práce ve funkci technického delegáta ČHS.

Složení pravidlové sekce

Jiří Čermák, Zuzana Fischerová, Lumír Návrat, Martin Macek, Hana Kroupová, Peter Kuric

Licencovaní stavěči ČHS

Garantem školení pro získání národních stavěčských licencí a nasazování stavěčů pro závody I. a II. kategorie je Jan Zbranek, jediný český držitel nejvyšší mezinárodní stavěčské licence IFSC (International Chief Route Setter IFSC).

 

Seznam držitelů národní stavěčské licence

 

Trenéři reprezentace Čr

Hlavním trenérem reprezentace - místo není obsazeno,

funkcí je nyní pověrena Alexandra Gendová.

Kvalifikovaní trenéři sportovního lezení ČHS

Na základě splnění podmínek platného Kvalifikačního řádu pro trenéryjsou školeni kvalifikovaní trenéři sportovního lezení. 

Seznam trenérů ČHS sportovního lezení s platnou licencí

Zprávy Komise soutěžního lezení pro valné hromady ČHS

Zápisy z činnosti dřívější KSLM