Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Školení rozhodčích - soutěžní lezení

Školení rozhodčích - soutěžní lezení
02. 10. 2017 | Rubrika: Soutěžní lezení

Komise soutěžního lezení ČHS připravila školení rozhodčích pro získání licence Hlavní rozhodčí ČHS.

Školení je zaměřeno na všechny disciplíny soutěžního lezení a je určeno pro zkušené traťové rozhodčí, kteří mají zájem pracovat jako hlavní rozhodčí v soutěžích ČHS. 

 

Pro zařazení do kurzu pro nové hlavní rozhodčí musí účastník splňovat následující podmínky:

  • členství v ČHS
  • rozhodování minimálně 4 soutěží ČP a vyšších na pozici traťového rozhodčího za poslední 2 roky a to v kterékoli kategorii a disciplíně nebo rozhodování oficiální mezinárodní soutěže IFSC na pozici traťového rozhodčího v kterékoli kategorii a disciplíně
  • dosažení věku minimálně 18 let v roce podání přihlášky do kurzu
  • bezúhonnost - podmínkou pro zařazení do kurzu, udělení a platnost licence je, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a nedopustil se závažného disciplinárního provinění nebo se opakovaně nedopustil činnosti poškozující pověst a dobré jméno ČHS

Kurz se uskuteční ve dnech 20. – 22. 10. 2017 v Lanškrouně, součástí kurzu bude jak teoretická tak praktická část, v rámci praktické části se frekventanti budou podílet i na přípravě a realizaci závodu ČP U14.

 

Registrace přihlášek bude ukončena 9. 10. 2017. Zájemci v přihlášce uvedou své osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon) a seznam závodů, kde uchazeč působil jako traťový rozhodčí. Přihlášku je nutno zaslat elektronicky na adresu 6enBRW7_~gnjGK.g~hFFRj29g a v kopii na adresu ahzk9W6a9mrBQOQl4lpk2729g.

Po uzavření přihlášek budou účastníkům zaslány podrobné informace.

 

Cena kurzu je 2 000 Kč, KSL vrátí polovinu této částky přihlášeným, kteří úspěšně absolvují kurz a po absolvování alespoň jednoho závodu ČHS na pozici „aspirant“ jim bude udělena licence hlavního rozhodčího. V případě velkého počtu přihlášených vybere účastníky odborná komise na základě jejich předchozí praxe.

 

T. Binter, předseda komise soutěžního lezení