Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla - dospělí 2019

NOMINAČNÍ PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ REPREZENTACE V SOUTĚŽNÍM LEZENÍ DOSPĚLÝCH A ÚČAST V MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH V ROCE 2019

 

Nominace bude stanovena na základě níže uvedených výsledků v nominačních závodech s výjimkou závodníků jmenovaných do reprezentačního družstva na základě výsledků v předchozích sezónách (viz níže). V lezení na obtížnost, boulderingu a kombinaci je pro rok 2019 podmínkou zařazení do reprezentačního družstva účast na testech reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS a splnění minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny – viz. Tabulka.

Pokud některý ze závodníků splňujících podmínky nominace na základě výsledků v nominačních závodech nedosáhne minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny ani při opakovaném testování, počet členů reprezentačního družstva v dané kategorii a disciplíně se sníží. Omluva z testování je možná pouze ze závažných důvodů a při opakovaně potvrzené vysoké výkonnosti v minulých letech, o uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace. V lezení na rychlost je nominace podmíněna splněním časových limitů na standardní cestě a účast na testech reprezentace je proto pouze doporučená, přičemž testová baterie je upravena pro specifika této disciplíny.

 
Na základě výsledků v předchozích sezónách jsou do reprezentačního družstva jmenováni a nominačních závodů se nemusí zúčastnit:

- Obtížnost - Adam Ondra
- Bouldering - Adam Ondra

- Kombinace – Adam Ondra

  

OBTÍŽNOST

 • Reprezentační družstvo pro rok 2019 v kategorii mužů bude šestičlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry může nominovat dalších 5 lezců. Vzhledem k tomu, že avizovaná národní kvóta IFSC v mezinárodních závodech pro rok 2019 by měla být 5 závodníků, pokud bude zájem o start ze strany českých reprezentantů vyšší, než umožní kvóta, je pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP a MS) v sezóně 2019 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2019 v kategorii žen bude pětičlenné: V kategorii žen se může nominovat celkem 5 závodnic dle stejného klíče jako u mužů.
 • Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP (nejlepších 5 lezců) po třech nominačních závodech:

- ČP Smíchov 23. 3. 2019

- ČP Ostrava – 27. 4. 2019

- ČP Svitavy – 1. 6. 2019

 

BOULDERING

 • Reprezentační družstvo v kategorii mužů pro rok 2019 bude šestičlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry může nominovat dalších 5 lezců. Vzhledem k tomu, že avizovaná národní kvóta IFSC v mezinárodních závodech pro rok 2019 by měla být 5 závodníků, pokud bude zájem o start ze strany českých reprezentantů vyšší, než umožní kvóta, je pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP a MS) v sezóně 2019 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2019 v kategorii žen bude pětičlenné: V kategorii žen se může nominovat celkem 5 závodnic dle stejného klíče jako u mužů. 
 • Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP (nejlepších 5 lezců) po dvou nominačních závodech:
  - ČP - Jeseník 2. 3. 2019
  - ČP + SP Žilina 16. 3. 2019

RYCHLOST

 • Reprezentační družstvo pro rok 2019 bude pětičlenné v kategorii mužů i v kategorii žen: v kategorii mužů se může nominovat 5 závodníků, v kategorii žen 5 závodnic.
 • Nominace bude stanovena na základě jednoho nominačního závodu (nejlepších 5 mužů a 5 žen): Nominační závod 9. 3. 2019 v Brně - Duro.
 • Do reprezentačního družstva bude nominován pouze závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen. Pokud závodník dosáhne uvedeného časového limitu až po nominačním závodě, bude do reprezentačního družstva zařazen od data, kdy splnil časový limit a dodal podklady nezbytné pro zařazení do reprezentace.
 • Do reprezentačního družstva mohou být nominováni i závodníci, kteří se z nominačního závodu omluvili ze závažných důvodů (závažnost důvodů posuzuje KSL) a projevili zájem reprezentovat, pokud v sezóně 2018 nebo 2019 dosáhli v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času alespoň 6,8s v kategorii mužů a 9,4s v kategorii žen. V takovém případě bude počet nominovaných po nominačním závodě navýšen o tyto závodníky, pokud by národní kvóta na mezinárodních závodech klesla pod počet nominovaných českých reprezentantů a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude rozhodující pro účast v mezinárodním závodě nejlepší dosažený čas v sezónách 2018 a 2019.

KOMBINACE

 • Reprezentační družstvo pro rok 2019 v kategorii mužů pro rok 2019 bude tříčlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry mohou nominovat další 2 lezci.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2019 v kategorii žen bude dvoučlenné: V kategorii žen se mohou nominovat celkem 2 závodnice dle stejného klíče jako u mužů. 
 • Nominace bude stanovena na základě součinu nejlepších umístění v nominačních závodech v jednotlivých disciplínách (jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v boulderingu x jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v lezení na obtížnost x umístění v nominačním závodě v lezení na rychlost), přičemž nižší součin znamená lepší výsledek, nominováni tedy budou v každé kategorii dva závodníci s nejnižším součinem. Závodník se nemusí zúčastnit všech nominačních závodů v jednotlivých disciplínách, stačí pouze jeden započitatelný výsledek v každé disciplíně.
 • V případě shody rozhoduje absolutně nejlepší výsledek bez ohledu na disciplínu, pokud by nastala shoda i v tomto parametru, rozhoduje druhý nejlepší započítaný výsledek (druhá nejlepší disciplína). V případě shody ve všech předchozích parametrech budou rozhodovat nejlepší nezapočitatelné výsledky ve stejném pořadí.
 • Závodníci nominovaní v kombinaci mohou startovat v závodech SP v jednotlivých disciplínách v rámci volné kvóty. Pokud nebude pro některý závod volná kvóta, pak má nárok závodník nominovaný v kombinaci, který se v některém z předchozích závodů SP v jednotlivých disciplínách umístil v první polovině startovního pole (v kterékoli disciplíně), nahradit nejhoršího nominovaného závodníka v dané disciplíně, pokud se tento v předchozích závodech neumístil v první polovině startovního pole.

 

Mistrovství světa

Mistrovství světa dospělých se koná ve dnech 11. - 21. 8. v Hachioji (JPN)

Do data uzavření nominace se musí přihlásit i všichni, kdo se chtějí MS účastnit na vlastní náklady.

 

Pro tento závod jsou stanovena následující nominační kritéria:

 • Lezení na obtížnost a bouldering – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě SP 2019 před uzavřením nominace na MS dosáhnou umístění do 30. místa (včetně) nebo se v závodě s účastí vyšší než 60 startujících umístí v první polovině výsledkové listiny. Pokud by byla naplněna kvóta pro MS, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší výsledek z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým umístěním ze všech předchozích mezinárodních závodů SP 2019.
 • Lezení na rychlost – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě SP 2019 před uzavřením nominace na MS dosáhnou časů, které by v kvalifikaci MS 2018 zajišťovaly postup do osmifinále. Pokud by byla naplněna kvóta pro MS, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší čas z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým časem ze všech předchozích mezinárodních závodů SP 2019.

Tabulkové časy jednotlivých kategorií pro standardní 15m cestu (zdroj – výsledková listina kvalifikace MS 2018):

čas do 16. místa muži: 6,383s                                

čas do 16. místa ženy: 8,452s

 • Kombinace – nominováni budou všichni závodníci, kteří v průběžném pořadí SP v kombinaci k datu uzavření nominace budou figurovat do 30. místa (včetně). Start v kombinaci bude umožněn všem závodníkům, kteří se na MS nominují v jednotlivých disciplínách. Vzhledem k tomu že avizovaná extrakvóta na MS pro kombinaci je jeden závodník v každé kategorii (nad národní kvótu 5 v každé samostatné disciplíně), v případě vyššího zájmu závodníků, než je národní kvóta, bude pro start v kombinaci rozhodující lepší umístění v průběžném pořadí SP v kombinaci k datu uzavření nominace, v případě shody pak lepší umístění v průběžném pořadí SP v nejsilnější samostatné disciplíně, v případě shody v obou těchto parametrech pak nejlepší jednotlivý výsledek v samostatné disciplíně.

Další podmínky nominace závodníků v kombinaci pro MS v Tokiu budou doplněny po zveřejnění pravidel a kvót IFSC pro tento závod.

 

Všichni řádně nominovaní reprezentanti budou mít hrazeny náklady dle pravidel proplácení nákladů dospělé reprezentace. Pokud se některý z reprezentantů, který nesplnil nominační kritéria pro start na MS, rozhodne pro start na vlastní náklady, bude mu umožněn pouze v případě společné cesty a ubytování s výpravou organizovanou ČHS. 

 

Kvalifikační závod v Toulouse (FRA) pro OH 2020 v Tokiu

Nominováni budou všichni závodníci, splňující nominační kritéria IFSC pro tento závod - zde

Pro zařazení do žebříčku Světového poháru v kombinaci, který je rozhodujícím kritériem pro účast v kvalifikačním závodě v Toulouse, je dle pravidel IFSC nutné startovat minimálně ve dvou závodech SP v každé disciplíně (obtížnost, rychlost, bouldering).

 

Podmínky členství v reprezentačním družstvu

Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva ve všech kategoriích je nominace dle nominačních pravidel 2019, podpis reprezentační smlouvy, vyplnění karty závodníka a vyřízení mezinárodní závodní licence. Reprezentant musí být členem ČHS s platným členským průkazem na rok 2019.

 • Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.
 • Vzhledem k tomu, že v uplynulých šesti sezónách již nenastala situace z předchozích let, kdy několik nominovaných závodníků zažádalo o licenci, ta byla ČHS uhrazena, tito závodníci pak nenastoupili k žádnému mezinárodnímu závodu a prostředky na licence tak byly vynaloženy zbytečně, nebude pro sezónu 2019 vybírána záloha na licenci.
 • Pokud po nominačních závodech nastane shoda na posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při naplnění národní kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech bude uplatněn střídavý start těchto závodníků tak, že nedojde-li k dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak reprezentant s nejlepším výsledkem v předchozím nominačním závodě atd. Pokud by byla naplněna kvóta pro MS, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší výsledek z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým umístěním ze všech předchozích mezinárodních závodů SP.
 • Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, bude za nominovaného považován nejbližší zástupce mládežnických kategorií s právem startu mezi dospělými (kategorie A a junioři) s odpovídající výkonností - tj. do 7. místa v obtížnosti a boulderingu v ČP dospělých 2019 po nominačních závodech (při účasti na reprezentačních testech a splnění minimálních limitů v dané disciplíně pro kategorii dospělých) a do 6. místa v nominačním závodě v rychlosti při splnění časového limitu. Důvodem je podpora perspektivních lezců se zájmem závodit a to, že mají jako reprezentanti v mládežnických kategoriích licenci již uhrazenu.
 • Pokud nebude zástupce mládeže s odpovídající výkonností, může být nominován za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, další závodník z kategorie dospělých s odpovídající výkonností - tj. do 7. místa v obtížnosti a boulderingu v ČP dospělých 2019 po nominačních závodech (při účasti na reprezentačních testech a splnění minimálních limitů v dané disciplíně). Za závodníka s odpovídající výkonností, který může být nominován za lezce, který neprojevil zájem reprezentovat, bude považován i závodník, který nemohl ze závažných důvodů startovat v jednom z nominačních závodů, jeho pořadí po absolvovaných nominačních závodech (jeden v boulderingu a dva v obtížnosti) bude do 6. místa a v loňském celkovém pořadí ČP se umístil mezi prvními třemi lezci nebo dosáhl bodovaného umístění v některém závodě SP 2018.
 • Pokud by došlo ke kolizi mezi těmito variantami nominace, bude v boulderingu rozhodující lepší výsledek v letošním nominačním závodě a na obtížnost lepší pořadí po dvou letošních nominačních závodech absolvovaných společně lezci s kolidujícím zájmem o nominaci. V rychlosti může být za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, nominován závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen bez ohledu na výsledek v nominačním závodě. Při splnění uvedených kritérií budou v jednotlivých disciplínách za závodníky, kteří neprojevili zájem reprezentovat, nominováni další závodníci pouze pokud se zavážou minimálně ke dvěma startům v mezinárodních závodech na úrovni SP a MS. Jinak nebude za závodníka, který neprojeví zájem reprezentovat nominován další závodník a počet členů reprezentačního družstva se tak sníží.
 • V případě, že všichni závodníci, kteří splnili podmínky nominace, projeví zájem reprezentovat, může závodník z kategorie dospělých s odpovídající výkonností (tj. závodník do 7. místa v obtížnosti nebo boulderingu v ČP dospělých 2019 po nominačních závodech splňující minimální limity v reprezentačních testech pro danou disciplínu nebo závodník v lezení na rychlost, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen popř. závodník do 3. místa v hodnocení kombinace dle nominačních pravidel) požádat o status reprezentačního náhradníka. Takový reprezentační náhradník může v mezinárodních závodech, kde nebude naplněna národní kvóta, startovat jako řádný reprezentant, pokud jeho start schválí vedení reprezentace.
 • Bude-li pro závod MS nebo SP stanovena nižší kvóta pro počet startujících, než bude nominovaných zájemců o start, je pro start v prvním závodě s českou účastí rozhodující pořadí, v němž byli závodníci nominováni, tedy pořadí po všech nominačních závodech, v dalších závodech pak bude rozhodující pořadí závodníků dle nejlepšího výsledku v mezinárodních závodech (SP) v sezóně (viz výše).
 • Na SP i MS (pokud budou volná místa dle kvóty) může startovat i závodník, který se nenominoval do reprezentace 2019, pokud si uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku do 30. místa (včetně) v soutěžích v obtížnosti nebo boulderingu (zúčastní-li se více než 30 závodníků), v případě rychlosti osmifinále (pokud se závodu zúčastní víc než 16 startujících), bude mu zpětně uhrazena licence a startovné a náklady mu budou proplaceny stejně, jako nominovaným reprezentantům. Nenominovaný závodník musí svůj zájem o start písemně oznámit předsedovi komise nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu.

Komise soutěžního lezení 1. 1. 2019