Facebook

Český horolezecký svaz

Informace pro závodníky a trenéry – změny v roce 2018

Informace pro závodníky a trenéry – změny v roce 2018
04. 01. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení

     Vývoj soutěžního lezení na mezinárodní úrovni si vyžádal poměrně zásadní změny i v českém lezeckém sportu, o těch nejdůležitějších chceme tímto informovat zejména závodníky a jejich trenéry.

 

     K výrazným změnám došlo v Pravidlech soutěžního lezení ČHS 2018, kde jsou nově uvedena pravidla pro závody v kombinaci. Rovněž došlo k aktualizaci soutěžních pravidel všech disciplín tak, aby byla v rámci českých podmínek přizpůsobena současné podobě pravidel IFSC. Vzhledem k řadě změn i úpravám celkové struktury dokumentu doporučujeme všem závodníkům i trenérům pečlivé prostudování nových pravidel, aby na závodech nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

 

     Protože olympijská kombinace vyžaduje specializovanou přípravu pod odborným vedením ve všech disciplínách, vytvořil ČHS pro rok 2018 podmínky pro trénink lezců, kteří se chtějí kombinaci věnovat. Závodníci, jejichž hlavními disciplínami jsou lezení na obtížnost a bouldering, mají letos možnost absolvovat tréninky v lezení na rychlost pod vedením reprezentační trenérky Evy Křížové na stěně Komec Brno, kde je standardní cesta. Aby nedocházelo k časovým ztrátám kvůli opakovanému vysvětlování základů, jsou pro první tréninky závodníků, kteří budou rychlost zkoušet poprvé, vyhrazeny první soboty v únoru a březnu (3. 2. a 3. 3.), případně druhá sobota v dubnu (14. 4.). Na tyto tréninky se mohou zájemci hlásit přímo Evě Křížové mailem na adrese: 0onh1b~r-on_QOQk0sAk3W7r. Další navazující tréninky lezení na rychlost si budou tito závodníci domlouvat přímo s Evou Křížovou dle svých tréninkových plánů a možností. Účastníci těchto tréninků v rámci přípravy na kombinaci si uhradí pouze vstupy na stěnu, další odborné a materiální zajištění hradí ČHS. Pro závodníky, jejichž hlavní disciplínou je lezení na rychlost, jsou otevřena soustředění v lezení na obtížnost a v boulderingu a společné tréninky reprezentantů v těchto disciplínách pod vedením reprezentačních trenérů Alexandry Gendové, Elišky Karešové a Tomáše Bintera. Zájemci o tyto tréninky se mohou hlásit mailem na adrese ahzk9W6a9mrBQOQ%-kBC.Zp4Ys a dle jejich časových a lokálních možností nebo požadavků budou zařazeni na tréninky vedené jednotlivými trenéry. Účastníci těchto tréninků v rámci přípravy na kombinaci si uhradí pouze vstupy na stěnu (pokud nebudou v tréninkových centrech reprezentace, kam mají reprezentanti vstup zdarma), další odborné a materiální zajištění hradí ČHS.

 

     Dvě významné změny jsou v nominačních pravidlech mládeže i dospělých. První z nich je povinné testování pohybových předpokladů pro reprezentanty v lezení na obtížnost a v boulderingu (s výjimkou závodníků, kteří jsou v kategorii B prvním rokem - v jejich případě je testování pohybových předpokladů dobrovolné) a podmínka splnění minimálních hodnot v určených parametrech těchto testů. Důvodem je, že se v minulých sezónách jednoznačně ukázalo, že nominace po domácích závodech v některých kategoriích není zárukou odpovídající výkonnosti. Je nutno zdůraznit, že vysoká výkonnost v testech nevede sama o sobě k vysoké lezecké výkonnosti, ale je její nezbytnou podmínkou. Více informací o testování naleznete v samostatném článku a v nominačních pravidlech. Pro reprezentanty v lezení na rychlost, kde je podmínkou nominace čas jako objektivní kritérium, je testování dobrovolné a není podmínkou nominace.  Druhou zásadní změnou v nominačních pravidlech ve srovnání s předcházející sezónou je možnost nominace v kombinaci ve všech věkových kategoriích.

 

     Kromě výše uvedených nejzásadnějších změn je pro sezónu 2018 připravena řada dílčích úprav a nových možností – ať už jsou to zlepšené podmínky při účasti na mezinárodních závodech pro řádně nominované reprezentanty, nominace na Mistrovství světa mládeže a Akademické mistrovství světa, úprava podmínek pro pořadatele závodů a prováděcích předpisů v návaznosti na pravidla závodů atd. Vše je součástí příslušných dokumentů platných pro rok 2018.

 

Za KSL Tomáš Binter               

Instagram

Instagram Horosvaz