Facebook

Český horolezecký svaz

Doplnění nominačních pravidel

 Doplnění nominačních pravidel
29. 03. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

Vedení reprezentace ve spolupráci s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK doplnilo nominační pravidla o koeficienty poměru k délce paží ve vertikálním přesahu na campusu pro všechny kategorie v lezení na obtížnost a v boulderingu, aby nedocházelo k znevýhodnění závodníků malého vzrůstu.

 

Zároveň byly doplněny tolerance pro závodníky mládežnických kategorií takto:

 

Vzhledem k počtu sledovaných parametrů v lezení na obtížnost bude mimo obou visů na liště (síla a vytrvalost flexorů prstů), kde je dosažení uvedených minimálních hodnot podmínkou, tolerováno v kategoriích A, J a dospělí nesplnění minimální hodnoty u max. jednoho z dalších uvedených měření, u závodníků kategorie B (druhým rokem) pak nesplnění minimální hodnoty u max. dvou z dalších uvedených měření. V boulderingu bude u závodníků kategorie B (druhým rokem) mimo visu na liště (síla flexorů prstů) tolerováno nesplnění minimální hodnoty u max. jednoho z dalších uvedených měření. U závodníků mládežnických kategorií, jejichž výsledky v nominačních závodech splňují podmínky nominace v kategorii dospělých, bude v lezení na obtížnost mimo obou visů na liště (síla a vytrvalost flexorů prstů), kde je dosažení uvedených minimálních hodnot platných pro kategorii dospělých podmínkou, tolerováno nesplnění minimální hodnoty pro kategorii dospělých u max. dvou z dalších uvedených měření za podmínky, že závodník splní minimální hodnoty platné v těchto parametrech pro svou mládežnickou kategorii. V boulderingu u těchto závodníků mládežnických kategorií bude tolerováno mimo visu na liště (síla flexorů prstů), kde je dosažení uvedené minimální hodnoty platné pro kategorii dospělých podmínkou, nesplnění minimální hodnoty pro kategorii dospělých u max. jednoho z dalších uvedených měření za podmínky, že závodník splní minimální hodnoty platné v těchto parametrech pro svou mládežnickou kategorii.  

 

Všechny tyto úpravy jsou uvedeny přímo v dokumentu s limity pro jednotlivé disciplíny.

 

V nejbližší době bude ještě Laboratoří sportovní motoriky FTVS zpracováno a doplněno pro všechny kategorie v lezení na obtížnost a v boulderingu minimální celkové skóre, které musí přesáhnout každý závodník nesplňující některý z testových limitů. Toto skóre bude vypočítáno ze všech výkonnostně limitujících testů a bude dáno váženým součtem testů.

 

Tomáš Binter

Instagram

Instagram Horosvaz