Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Reprezentace ČR 2022

Reprezentace pro sezónu 2021-2022

Vzhledem k problematickému průběhu sezóny 2020-2021, narušené epidemiologickou situací, Komise ledolezení nestanovila nominační závody pro výběr reprezentantů pro sezónu 2021-2022.

Současně, statut reprezentanta udělila jediné reprezentance 

   ANETĚ  LOUŽECKÉ

   v disciplínách ledolezení na obtížnosti i rychlost, v kategorii ženy,

a to na základě dosavadních výsledků.

 

    Aneta_201411317677932_200324

 

Plán závodů Anety Loužecké - sezóna 2021-2022

- 13.11. 2021    - EC Bern, Švýcarsko - 1. kolo, obtížnost       - 5. místo

                         výsledková listina

- 27.11. 2021    - EC Žilina, Slovenská republika - 2. kolo obtížnost

                         výsledková listina                                     - 5. místo

- 4.12. 2021     - EC Brno, ČR- 2. kolo obtížnost

                         výsledková listina                                     - 4. místo

- 4.12. 2021     - Mezinárodní Mistrovství ČR

                        "Dry Tool Cup 2021"                                    - 1. místo

                         výsledková listina

- 11.12. 2021    - EC Utrecht,  Nizozemí                               

                         výsledková listina                                    - 3. místo

- Russian cup

- Russian Championship.

- 21-23.1.2022  - Ouray Ice Festival - Ouray, USA

                         výsledková listina - rychlost                    - 1. místo

                         výsledková listina - obtížnost                  - 3. místo

- 26-29.1.2022 – WCH Saas Fee, Švýcarsko, Senior&Youth – obtížnost,

                         rychlost, kombinace

- 4.-6.2. 2022   - Ouray, USA - North American Continental Cup

                          obtížnost - výsledková listina                 - 5. místo

                          rychlost - výsledková listina                   - 3. místo

- 19.2.2022      - ECH Oulu Senior&Youth - Finsko

                         obtížnost - výsledková listina                  - 13. místo

                      - EC 6.kolo - Finsko

                         obtížnost - výsledková listina                  - 14. místo    

                         rychlost - výsledková listina                    - 10. místo

- 4-6.3.2022    - WC Tyumen, Rusko - 3.kolo, obtížnost, rychlost

- 11-13.3.2022  - WC Kirov, Rusko - 4.kolo, obtížnost, rychlost

Poznámka: Závodů v Rusku se česká reprezentace neúčastní.

 

 

Dosažené výsledky v sezóně 2020-2021:

- 5.12.2020      - EC Žilina (SK), obtížnost                         - 2. místo

- 12.12.2020     - EC Brno (CZE), obtížnost                        - 2. místo

- 22.1.2021       - ECH Champagny en Vanoise (FR),

                         obtížnost                                               - 7. místo

                         rychlost                                                 - 4. místo

                         kombinace                                             - 4. místo

- 26.2.2021      - WYCH Tyumen (RUS),

                         rychlost                                                 - 5. místo

                         obtížnost                                               - 3. místo

- 3.5.2021        - WC Kirov (RUS),

                         obtížnost                                               - 7. místo

                         rychlost                                                 - 10. místo

 

 

ANTIDOPING

Jednou ze základních povinností vrcholového sportovce - reprezentanta je nepoužívat zakázané látky nebo metody (doping), seznámit se s pokyny Antidopingového výboru ČR a řídit se jimi. 

Informace k antidopingu naleznete zde.

 

 

ODKAZY - archiv:

- Reprezentace v soutěžním ledolezení 2020

Reprezentace v soutěžním ledolezení 2019