Facebook

Český horolezecký svaz

Antidoping

Povinnosti sportovce ve vztahu k boji proti dopingu

 • být obeznámen se všemi platnými antidopingovými postupy a pravidly
 • být k dispozici pro odběr vzorků
 • vzít na sebe odpovědnost za to, co s ohledem na zákaz dopingu použije
 • informovat zdravotnický a podpůrný personál o svém závazku neužít zakázané látky a zakázané metody. Sportovec bere na sebe odpovědnost ujistit se, že žádná přijatá zdravotní a doplňková (např.vitamínová) péče neodporuje antidopingovým postupům a pravidlům přijatým v souladu s Kodexem.

Organizace zabývající se bojem proti dopingu

 • Nejvyšší světovou autoritou v oblasti boje proti dopingu je Světová antidopingová agentura (World Anti-Doping Agency - WADA).
 • Nejvyšší autoritou pro boj s dopingem v ČR je Antidopingový výbor ČR (ADV). ADV je členem WADA a na jeho stránkách naleznete všechny potřebné informace týkající se zakázaných látek, terapeutických výjimek, dopingové kontroly apod.
 • Bojem proti dopingu se zabývají i jednotlivé zastřešující sportovní organizace:
  • Pravidla Mezinárodní federace sportovního lezení IFSC -IFSC Antidoping rules. Na webu IFSC jsou podrobné informace o boji proti dopingu ve sportovním lezení včetně aktuálního seznamu testovaných sportovců a přístupu do systému ADAMS.
  • Pravidla Mezinárodní horolezecké federace UIAA -                                 http://www.theuiaa.org/anti-doping.html.
  • Pravidla Mezinárodní federace skialpinismu ISMF - http://www.ismf-ski.org/.

Základní dokumenty boje proti dopingu

Informace o antidopingové kontrole a jejím průběhu

Všechny potřebné informace, dokumenty apod. týkající  se boje proti dopingu jsou na webu Antidopingového výboru ČR.

 

O základních principech světového antidopingového kodexu přednášel pro sportovní svazy ČR dne 6. 11. 2017 JUDr. Gerhart Bubník,LL.M. 

přednáška.pdf