Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Skála bělské jeskyně

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovce

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z pilíře v prostoru mezi věžemi širokou spárou výše vhloubením.
  • Karel Bělina, Helena Hausmanová,14.8.2011
 • 2)FRÓNA 60, VIIa
  • V údolní stěně od komína stěnou šikmo doleva k1.K. Stěnou přes díry ke 2.K. Při hraně do římsy (jištění), doleva do spáry a jí ke 3.K. Hranou a stěnou n.v.
  • Karel Bělina, Dana Kadlecová, T.Vlček,16.10.2011
  • Ze strže mezi věží a Ježkem. Ze šikmého svahu doprava k 1.K. Doprava do spáry a jí přes 2.K n.v.
  • Karel Bělina, M.Chalupa,15.9.2011
  • Uprostřed S stěny doprava na římsu k 1.K. Stěnou ke 2.K. Spárou doprava n.v.
  • Karel Bělina, O.Sobotka, L.Balík,21.8.2011
  • Od 2.K spárou n.v.
  • Karel Bělina, O.Sobotka, L.Balík,21.8.2011
  • Vpravo od širokého komína v S stěně na stupeň (hodiny). Spárou přes K n.v.
  • Karel Bělina, M.Chalupa,15.9.2011
 • 7)SV CESTA, III
  • Koutem a vpravo spárou n.v.
  • Karel Bělina, T.Vlček,20.11.2011
  • Pravou částí náhorní stěny n.v.
  • Karel Bělina, Helena Hausmanová,15.8.2011
  • V levé části náhorní stěny spárou.
  • Karel Bělina, Helena Hausmanová,15.8.2011
  • Ze svahu vpravou v J stěně doleva pod převis a jím n.v.
  • Karel Bělina, T.Vlček,20.11.2011
  • Vpravo v J stěně přes římsu ke krátké spáře a jí n.v.
  • Karel Bělina, Dana Kadlecová, T.Vlček,23.10.2011
  • Vpravo od JZ komína doprava pod převis a jím n.v.
  • Karel Bělina, Dana Kadlecová, T.Vlček,23.10.2011
 • 13)JZ KOMÍN, II
  • Širokým komínem n.v.
  • Karel Bělina, Helena Hausmanová,16.8.2011
  • Vlevo od komína z velké plošiny od spáry a jí n.v.
  • Karel Bělina, Dana Kadlecová, T.Vlček,23.10.2011
  • V levé části JZ stěny stěnou a trhlinou na velkou polici. Stěnou ke K. Převislou spárou n.v.
  • Karel Bělina, J.Fischerová,2.10.2011
  • Vpravo od Bělského komína stěnou na římsu. Výše při hraně převisem n.v.
  • T.Vlček, Dana Kadlecová, Karel Bělina,23.10.2011
  • Od vstupu do Bělské jeskyně komínem n.v.
  • Karel Bělina, Dana Kadlecová, T.Vlček,23.10.2011
  • Z plošiny nad vstupem do Bělské jeskyně překrok do žlábku a jím na balkón ke K. Hranou n.v.
  • Karel Bělina, J.Fischerová,2.10.2011
  • Z vklíněného balvanu v prostoru mezi věžemi vzhůru ke K. Vhloubením n.v.
  • Karel Bělina, J.Fischerová,2.10.2011
  • Z vklíněného balvanu stěnou na polici a vlevo vhloubením n.v.
  • Karel Bělina, Helena Hausmanová,14.8.2011

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

OVK: Používání magnézia podle pískovcových pravidel, prvovýstupy jen se souhlasem správce.

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Josef Nežerka | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta