Facebook

Český horolezecký svaz

Dívčí skok (Koruna Šárky) - Z stěna - M

Dívčí skok (Koruna Šárky) - Z stěna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vložit GPS
PR Divoká Šárka

5 hodnocení

Skála je na území PR Divoká Šárka
Vysoký skalní útvar na pr. straně údolí za restaurací.Téměř 2/3 masívu tvoří stupňovitá a zarostlá předskalí. Nad nimi se zvedá rozložitá vrcholová pyramida, která tvoří přirozenou dominantu Divoké Šárky, zvanou též Koruna Šárky. Spadá k J a Z kolmými, ale opět poměrně členitými stěnami. Dopr. od vrcholové pyramidy vybíhá skalní bariéra Skály nad údolíčkem pod Korunou, která spadá stěnami k Z. Z vrcholu Dívčího skoku spadá pak směrem k SZ členitý hřeben, který končí nad ohybem údolí. S stěnu tvoří strmý zalesněný svah, přerušený ve střed, části kolmou skalní stěnou.

  • Vlevo od Červeného Kroužku, přímo přes 5 stříbrných BH, vydutinu a převis ke skobě na vrcholu. Dolez pravděpodobně stejný jako Kozákova Cesta.
  • Eda Linhart, P.Neumann,7.2004
  • 1 ze 4 variant Červeného Koružku. Nástup asi 1 m od pravé hrany. Červeně zbarvenou a převislou skálou na kolmou plotnu jako u cesty Pravá Hrana. Nad převislou skálou těžkým traverzem doleva ke skalnímu zubu (nad ním kruh). Krátce přímo vzhůru, pak šikmo doprava pod vytlačující s…
  • Autoři neznámí
  • Přes stupně pod komínek v pr. části stěny. Vzpíráním kolem vklíněných balvanů na plošinku (bříza) a po skloněné plotně lehce n.v.
  • Autoři neznámí
  • ze 4 variant Červeného Kroužku. Normálkou ke kruhu - nyní borhák (hladkou potnou ve středu stěny ke skalnímu zubu a na hladkou římsu). Odtud traverz doleva (bez opor pro nohy) k vydutině (borhák). Šikmo doprava přes převis a stěnkou n.v. (skoba).
  • J.Kozák,1959. 1
  • Koutkem nalevo od trhliny, podle šipky na skále.
  • Autoři neznámí
  • Koutek mezi Trhlinou a Velkým Koutem, podle šipky na skále.
  • Autoři neznámí
  • 1 ze 4 variant Červeného Kroužku. Hladkou plotnou ve středu stěny ke ke skalnímu zubu a na hladkou římsu (borhák). Šikmo doprava pod vytlačující skálou jako u Diagonální varianty na hranu a po ní na vrchol (nejprve po hraně, pak puklinou v hladké plotně vodorovným exponovaným tr…
  • Autoři neznámí
  • Stěnou Pilíře napravo od Komínku, podle šipky na skále.
  • Autoři neznámí
 • PRAVÁ HRANA, ***, V
  • 1 ze 4 variant Červaného Kroužku. Nástup asi 1 m od pravé hrany. Červeně zbarvenou a převislou skálou na kolmou plotnu a po ní poněkud doleva na horní část hrany. Po té na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Hřeben začíná nad ohbím cesty v údolí. Přímo hřebenem přes několik výšvihů, řadu věžiček a skalních bloků s možností nejrůznějších variant přelezů i obcházení až pod vrcholový výšvih. Hranou vpr., stěnkami vl. nebo koutem ve středu n.v.
  • Autoři neznámí
 • TRHLINA, ***, IV
  • Koutem vl. od předcházející cesty pod převislý stupeň (břízka). Odtud přímo přes převis do spáry a podél ní n.v.
  • Autoři neznámí
  • Koutem vl. od předcházející cesty Kout" pod převislý stupeň (břízka). Odtud krátkým traversem pod převisem dol. trhlinou a koutem n.v."
  • Autoři neznámí
 • VELKÝ KOUT, ****, V
  • Silně vytlačujícím koutem ve středu stěny s využitím spáry (skoba) do zářezu a jím n.v.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument OP Praha rozhodnutí 2021 - 2022, orgán OP MHMP

Podmínky lezení

- celoroční lezení
- tvorba nových cest mimo stávající lezecké lokality jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody
- úprava okolí skal vč. kácení dřevin, vytváření tábořišť apod. jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody

OVK Praha a střední Čechy | Povolení/omezení lezení | Hlášení závad | Správce Martin Tučka | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz