Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Loď mrtvých - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovce

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Medicína, AF IV
  • Vlevo na masivu, asi 5 m nalevo od Země jara, výrazným koutem po stupních a komínem na temeno .
  • Mario Witte ,29.3.2014
  • V levé části masívu stěnou přímo přes bh do trhliny a tou na římsu a dále spárou na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a Jirka Lautnera a Kuba Frič a Jirka Chocholoušek a Robert Hes,21.5.2016
 • 3)Země jara, RP VIIIa
  • V levé části masivu, 2 m nalevo od levé údolní hrany koutkem přes K do římsy. Trhlinou přes 2 K a stěnou ke 4.K. Vpravo na hranu a tou na velký balkon (BH). Stěnou přímo na temeno
  • Jörg Nescheida × Mario Witte, 22.4.2011
 • 4)Třetí host, RP VIIIa
  • Vpravo od Země jara na pravé straně levé údolní hrany přes 2 K k převisu. Zleva nad něj a dále hranou přes 3 K, nakonec jako Země jara k BH a na temeno
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,23.4.2011
 • 5)Zkrocení tygra, AF VIIIb
  • Vpravo od nástupu Třetího hosta tupou položenou hranou přes díru k 1. a 2.K. Stěnou k římse,převis 3 kruh vpravo ke 4 kruhu stěnou k 5.kruhu cesty Nicméně matka dále na vrchol.
  • Jörg Nescheida × Mario Witte, 25.8.2012
 • 6)Nicméně matka, AF IXa
  • Společně s cestou Hází mámu z vlaku ke 2. K a koutem až pod malý převis. Ručkováním v římse asi 2 m doleva a převisem ke 3. K. Stěnou v koutku na římsu a nad ní ke 4. K. Vpravo spárou až na konec a položenou stěnou zleva přes dodaný 5. K a 6. K na polici cesty Třetí host (BH…
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,14.7.2012
  • V levé části hlavního masivu ve velkém koutě stěnou a žebry k 1. K. Krátce zleva, pak stě- nou a žebry vpravo do kouta ke 2.K. Koutem až pod malý převis a vpravo ke 3.K. Stěnou přes 4. k 5. K. Koutem přímo k 6. K. Krátce vzhůru a stěnou vpravo do výklenku. Vlevo stěnou podél…
  • Jörg Nescheida × Mario Witte,17.10.2010
  • Spolu s cestou Hází mámu z vlaku asi 4 m, vpravo k 1.K a vzhůru na balkon a ke 2.K. Z balkonu postavením a koutem přes 3.K doprava na 2. balkon. Z bloku stěnou přes 4.K až pod malý převis a traverz doprava na polici k 5.K. Krátkou spárou a stěnou přes 6. K na temeno
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,21.7.2012
  • 4 m vpravo od nástupového koutu cesty Hází mámu z vlaku krátce vzhůru k polici a vlevo trhlinkou k 1. K. Zleva přes malý převis k trhlině u hrany a tou na balkon. Vpravo hranou přes 2.K na 2. balkon cesty Vzpoura pověšenců a spolu s ní na temeno
  • Jörg Nescheida × Mario Witte,26.8.2012
 • 10)Modern Talking, RP IXb
  • Napravo od cesty Generál přichází z džungle z balvanu při tupé hraně do římsy, zprava pod převis a doleva k 1.BH. Stěnou přes 2 BH ke 4.K cesty Smlouva s ďáblem. Vlevo a vzhůru (2 BH, 6. K cesty Vzpoura pověšenců, 6. BH) ke slanění
  • Chris-Jan Stiller,8.8.2015
 • 11)Smlouva s ďáblem, RP IXc
  • Napravo od nástupu cesty Modern Talking stěnou k převisu (1. K), přes něj a vlevo při hraně přes 3 K k 5.K cesty Poklad na Sierra Madre. Spolu s ní ke slanění.
  • Hannes Friede × Mark Pohlink, J. Andreas,1.5.2016
  • Asi 5 m vlevo od výrazného koutu cesty Přicházím z doby kamenné stěnou přes 3 K, podél trhlinky ke 4. K, vlevo přes převis (5. K) a k 5. K Vzpoury pověšenců. Spolu s ní na temeno
  • Mario Witte × Mark Pohlink, H. Friede,1.5.2016
 • 13)Osm hrozných, RP Xa
  • Jako cesta Přicházím z doby kamenné asi 10 m koutem a zářezem. Úkrok vlevo k BH nad převisem a stěnou a zleva hranou přes 2 BH přímo na kazatelnu k 1. K cesty Pochod do říše mahagonu. Převislou stěnou vlevo přes BH na polici a při hraně ke slanění.
  • Robert Hes a  Jiří Chocholoušek  a  Tomáš Sobotka, J. Lautner, J. Frič,21.5.2016
  • Společně s cestou Přicházím z doby kamenné do jeskyně k BH. V levé stěně jeskyně traverz asi 5 m doleva na kazatelnu u hrany ke K. Vlevo za hranu, pod převis a na „jazyk převisu“. V římse traverz cca 5 m doleva a vzhůru ke 2.K. Stěnou k polici a doprava ke 3. K. Krátkou pěs…
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,14.4.2012
  • V nejnižším bodě levé části masivu v koutě přes bloky pod převis. Zprava a spárou do jeskyně pod velkým komínem (BH, stanoviště). Uvnitř v komíně vzhůru, pak šikmo ven rozporem až přímo pod komínovou střechu. Traverz rozporem ven až ke hraně převisu a na ní překrok doprava…
  • Jörg Nescheida, M. Witte,11.7.2010
  • Spolu s cestou Zrození boha přes 1.K do koutku. Koutkem vlevo do jeskyně cesty Přicházím z doby kamenné a spolu s ní na temeno
  • Jörg Nescheida × Mario Witte, Y. Munde, 29.7.2012
 • 17)Zrození boha, AF VIIIb
  • Asi 3,5 m vpravo od nástupu cesty Přicházím z doby kamenné nalevo od hrany železitou stěnou a plotnou k 1. K. Stěnou ke koutu a vpravo na nevýraznou hranu ke 2. a dále ke 3. K. Krátce zleva a vzhůru na 2. římsu. Doprava za hranu ke 4. K, stěnou na balkon a krátkou spárou k v…
  • Nescheida × Mario Witte, 5.7.2012
  • Asi 4 m napravo od nástupu Zrození boha stěnou k 1. K. Krátce zleva a vpravo zavřenou spárou pod malý převis. Vpravo na polici, 2 m traverz doprava a vzhůru ke 2.K Stěnou na polici a spárou ke 3.K. Stěnou vlevo k BH cesty Přicházím z doby kamenné a spolu s ní na vrchol.
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,5.7.2012
 • 19)Zelený had, AF VIIIc
  • Z nástupu cesty,, Koupě osla" vlevo stěnou přes bh a krátkou spárkouk 2. a 3. bh. Zleva krátce hranou a vpravo stěnou přes bh k 2. k cesty,, Noční návštěva v buši."
  • Thomas Küntscher, Torsten Krug,30.08.2017
 • 20)Koupě osla, AF V
  • Z jeskyně vpravo nad nástupem Noční návštěvy v buši stěnou a komínem ke druhé jeskyni. Venku krátký traverz doprava a v koutě vzhůru k výraznému pilíři (hodiny). Pilířem a koutovým komínem vzhůru na balkon. Přes zarostlé police vzhůru a vpravo přes velký hrot k polici, po ní…
  • Mario Witte × Jörg Nescheida, 9.9.2012
  • Jako Příběh s bombou na balkon a vlevo k 1. K. Spárou přes 2. K na t
  • Jörg Nescheida × Mario Witte,11.6.2011
 • 22)Příběh s bombou, AF VIIa
  • Od nástupu Lékaře banditů doleva za hranu na římsu. Stěnou na balkon a vpravo přes 1.K na pilířek Lékaře banditů. Vlevo žebrem a stěnou ke 2.K. Krátkým žlábkem a vlevo mezi bloky na vrchol.
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,5.6.2011
 • 23)Lékař banditů, AF VIIc
  • Na Z straně výrazným koutem přes 1. K na pilířek. Stěnou napravo od hrany přímo přes 2. K na polici, zprava k díře, krátkým komínem a na vrchol.
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,30.4.2011
 • 24)Ret Marut, AF VIIIb
  • Jako Cihlář na polici a po ní doleva ke K. Žebrem vzhůru pod střechu. Přes převis (2.K) a stěnou (3.K), nakonec jako Lékař banditů na
  • Mario Witte × Jörg Nescheida,21.5.2011
 • 25)Cihlář, RP VIIc
  • Vlevo pod nástupem Česačů bavlny krátce koutem (hodiny) a doleva na velkou polici. Vpravo žebrem při hraně k 1.K. Krátkou spárou na římsu, doprava přes roh Česačů bavlny a doleva na polici. Stěnou přes 2. K k díře a vlevo komínem jako Lékař banditů na vrchol.
  • Jörg Nescheida × Mario Witte,8.5.2011
 • 26)Česači bavlny, AF VIIb
  • Na Z straně hlavního masivu v JZ koutě levým zářezem pod převis. V římse doleva a spárou přes převis (roh) na balkon. Doprava rampou do kouta pod dalším převisem k 1.K. Spárou přes převis na polici, krátce doprava a vlevo přes 2.K na vrchol.
  • Jörg Nescheida × Mario Witte, 27.2.2011
 • 27)Kareta, AF VIIc
  • 5 m vpravo od nástupu Česačů bavlny kouty k 1. K. Převisem vpravo vzhůru k díře a spárou a stěnou ve vhloubení ke 2.K. Stěnou nejprve vlevo, výše vpravo na vrchol.
  • Jörg Nescheida × Mario Witte,3.4.2011
 • 28)Dynamit, AF V
  • Asi 4 m jako Kareta a vpravo koutem a spárou, místy sokolíkem na polici. Komínem, nahoře zleva na vrchol.
  • Mario Witte , 16.3.2015.

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Vrch. krabice ČHS - měděná, velká s bočním uchycenímVrch. krabice ČHS - měděná, velká s bočním uchycením1 ks
 Vrcholová knížka nestandardní1 ks
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta