Facebook

Český horolezecký svaz

Kohoutí hřeben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

3 hodnocení

Nadmořská výška 820, 52m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Kohoutí hřeben-1983-2008.pdf

  • Vpravo od Východního komína pod převis a spárou do police. Přímo do další police a jí vpravo do 4. sedla.
  • Josef Koudelka, Robert Výtiska, D. Kofr, T. Krchov,26.10.2013
  • Asi 2 m vlevo od suchého buku u horní části V stěny přes šikmé římsy do vrcholové trhliny a tou vzhůru (nejištěno).
  • Vít Vaníček, M. Kejř,13.10.1985
  • Nástup jako Slepičí cesta pod převis. Přímo přes něj širokou spárou a do velmi úzkého vnitřního komínu. Jím namáhavě na vrchol 1. výšvihu.
  • V. Sojka, F. Šída, V. Vršovský,28.10.1984
  • Nástup 2 m vlevo od V komína. Spárou šikmo doprava vzhůru asi 8 m. Dále přímo puklinou v převisu na římsu a přes dvě břicha do žlábku. Jím doprava na hřeben mezi 3. a 4. sedlem.
  • Tomáš Melichar, V. Smejkal,1964
 • Hlína, IV
  • Vlevo od Kohoutí hrany koutem na balkon a koutovou spárou na hřeben.
  • Vít Vaníček, Přemysl Teplý, Čadková,17.5.1987
  • Od V širokým vhloubením do 1. sedla. Přepadem a spárkou do 2. sedla. Sem též stezkou od Z - dnes obvyklý nástup. Odtud středem plotny přes K (jen k postupovému jištění!) do 3. sedla. Hřebenem na hrot a sestup stěnkou do 4. sedla. Odtud po krystalech hřebenem na vrchol.
  • Rudolf Kauschka, A. Steinjan,3.6.1923
  • Zarostlým terénem zleva k levému okraji převisu ve středu údolní stěny 1. výšvihu. Traverz vpravo plotnou pod převisem a dále vpravo podél šikmé trhliny na vrchol 1. výšvihu.
  • A. Mai, Gustav Ginzel,1954
  • Nástup v západní části stěny. Malou plotnou přes BH na balkon. Další plotnou vpravo od hrany přes 2 BH ke konci obloukovitě stočeného sokolíka a spárkou ke knížce.
  • Josef Koudelka, Robert Výtiska, D. Kofr,26.10.2013
  • Nástup vlevo od Listopadové cesty na zarostlý balkon a z něho doprava dvojspárou na hranu (K). Od K doprava a dále přímo vzhůru kolem dvou jeřábů na hřeben nad 4. sedlem. (Od K též přímo k jeřábům. )
  • Přemysl Teplý, Vít Vaníček,17.6.1987
  • Ve spádnici levé poloviny posledního výšvihu přes dvě římsy na polici. Odtud výrazným převislým koutem pod strop, traverz vlevo na začátek výšvihu a podél mělké spárky.
  • František Šída, V. Rusek,29.11.1986
  • Nástup 4 m vlevo od Přímé cesty v nevýrazném koutu přerušovanou spárou do zlomu. Ležatou spárou vpravo (stanoviště) a plotnou do 2. sedla.
  • Vladimír Vršovský, M. Machovič,24.10.1982
  • Mezi cestami Lomená spára a Přímá cesta zdvihem do trhliny (BH) a spárou do šikmých polic. Vlevo ke 2. BH a spárou na temeno.
  • Josef Koudelka, Robert Výtiska, D. Miklaš, P. Maršíček, J. Housa,20.10.2013
  • Asi 2 m vlevo od Diagonální cesty hlubokým komínem pod bazické pecky. Přes převis do šikmé spáry s vklíněným balvanem a krátkou spárou na plotny nad 2. sedlem.
  • Miroslav Machovič, V. Vršovský,24.10.1982
  • Nástup pod převislou V stěnou 1. výšvihu. Šikmo vpravo pod převis a traverz vlevo na hranu ke K. Sokolíky a výše plotnou na vrchol výšvihu.
  • P. Harcuba, M. Šolek, K. Trost,1.12.1979
  • Nápadnou rampou v J stěně ke K Slepičí cesty
  • J. Doubrava, P. Maršíček, D. Kofr,22.5.2004
  • Spárou ve spádnici K Slepičí cesty podél hrany, výše zleva okolo "zobáku" ke K Slepičí cesty
  • J. Doubrava, P. Maršíček, D. Kofr,22.5.2004
  • Ze 4. sedla hřebene vlevo k sokolíku a jím na konec. Spárkou na travnaté plato. Dalším obloukovitě stočeným sokolíkem k vrcholu posledního úseku hřebene.
  • V. Rusek, F. Šída,2.10.1987
 • Šedá, IV
  • Osm metrů vpravo od Cesty pod knihou stěnou ke krátkému sokolíku. Vzhůru do hlubokého zářezu (vpravo jištění), vlevo přes břicho přímo k vrcholové spáře, která se stáčí doprava k vrcholu posledního výšvihu a tou na hřeben.
  • V. Rusek, F. Šída,11.9.1987
  • Hlubokým šikmým komínem do 4. sedla.
  • Miroslav Machovič,1966
  • Z 2. sedla plotnou při levé hraně pod převísek (jištení), dále vlevo při hraně do 3. sedla. Sestup a traverz sokolíkem do středu plotny a tou do 4. sedla. Výraznou sokolíkovou spárou (vlevo od hrany) ke knížce. Vlevo podél spárek k vrcholu.
  • Jiří Pliska, J. Tryzna, D. Strachoň, P. Ehl, D. Albrecht, P. Urbánek, M. Jedlička,9.5.2021

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, OOP 2021 skály mimo polygony, OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce David Kofr | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz