Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Stěna pohraniční stráže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PR Bílý kříž

0 hodnocení

Stěna, nachází se na hranici PR přímo u lesní cesty.

  • Nástup na levé hraně Hlavního masivu, přímo přes převisek k prvnímu borháku, odtud pod další převisek, přes něj ke druhému borháku a stále po hraně na vrchol, zde doprava ke slaňáku cesty Sedm jednou ranou.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
  • Nástup v pravé části levého pilíře napravo od cesty Ostnatý drát. Přímo nahoru pravou částí pilíře ke druhému borháku cesty Ostnatý drát a tou na vrchol a ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
  • Nástup koutem vpravo od levého pilíře přímo pod převis, pod převisem doleva a spárou přes něj na polici. Z police koutem k prvnímu borháku a dále koutem nahoru ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup cestou Sedm jednou ranou, šikmo doprava nahoru pod převis, pod převisem spárou doprava a nahoru k výrazné puklině jdoucí šikmo doprava nahoru, dále touto puklinou doprava až po cestu Setkání z Vranesskou, zde puklina končí a odtud šikmo doprava k poslednímu borháku Staré …
  • Vladimír Wolf a I. Březina,2009
  • Nástup vpravo od koutu, stěnkou přímo přes první borhák pod převis ke druhému borháku, přímo přes převis nahoru k borháku cesty Sedm jednou ranou a tou ke slaňáku. Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I.Březina,2009
 • 6)OS žije, 6-
  • Nástup cca 2 metry vpravo od převisu stěnkou přes první borhák přímo nahoru k další štěnce, zde přes dva borháky přímo nahoru až pod závěrečný převis, přímo přes převis ( čtvrtý borhák) vhloubením nahoru a pak doleva do slaňáku cesty Sedm jednou ranou.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • popis chybíFriendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2010
  • Nástup cca 3m vpravo od cesty OS žije přímo nahoru ukloněnou členitou stěnkou k 1.bh, od něj nahoru ke 2 bh vlevo od koutku, přes 2bh nahoru zleva či přímo na polici pod 3bh, přes něj šikmo doleva přes závěrečný převis a koutem ke slaňáku.Friendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2010
  • Nástup cca 4m vlevo od balvanu stěnkou přes dva borháky přímo na pilíř ke 3 borháku. Od něj šikmo doprava nahoru ke 4 borháku pod převisem, přes převis mírně zprava nahoru na polici a z ní závěrečnou stěnkou ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
 • 10)Podmírák, 5+
  • Nástup na levé straně balvanu, stěnou přímo přes první borhák na polici, z police ukloněnou stěnkou do vodorovné spáry a z ní do koutku a na polici. Z police vlevo stěnkou přes druhý borhák na další polici a závěrečnou stěnkou ke slaňáku cesty Špatná předpověď.Friendy č. 1 až 3
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup na levé straně balvanu, stěnou přímo přes první borhák na polici, z police ukloněnou stěnkou do vodorovné spáry a z ní vpravo od koutku přes dva převisy mírně doprava ke slaňáku společnému cestám Pokakané štěstíčko a Jisá smrt. Friendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75Friendy č…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2010
  • Nástup vpravo od balvanu stěnkou pod převísek, přes něj nahoru na polici a stěnkou přes první borhák na další polici a další stěnkou přes druhý borhák do vodorovné výrazné spáry. Z ní přes 3 a 4 borhák vhloubením na pilíř a pilířem mírně zleva nahoru ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3…
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
  • Nástup cca 3 m vpravo od cesty Pokakané štěstíčko stěnkou k prvnímu borháku, přes něj na polici, z police stěnkou přes druhý borhák do šikmé spáry ke třetímu borháku a přes něj nahoru po pilíři ke slaňáku cesty Pokakané štěstíčko.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup vpravo od cesty Rychlá smrt koutkem přes první borhák stěnkou na polici, z police do dalšího koutku pod trojúhelníkový převis ke druhému borhák, přes něj nahoru stěnkou mírně doprava na polici a další stěnkou do vodorovné spáry, mírně zleva ke třetímu borháku, od něj přím…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
 • 15)Guáno, 5+
  • Nástup vpravo od vzrostlého pravého stromu (vpravo od cesty Setkání s Vranesskou) členitou ukloněnou stěnkou přímo na polici, z police přímo nahoru k prvnímu borháku vpravo od trojúhelníkového převisu, přeš něj přímo mírným převískem a stěnkou na polici, z police přímo nahoru st…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup levou stěnou pilíře cca 2-3m vpravo od cesty Guáno, nahoru na polici, z ní nahoru na další polici a do vhloubení mezi dvěma menšími převisy, vhloubením přímo nahoru k prvnímu borháku, od něj přímo nahoru k poslednímu borháku Staré cesty a tou ke slaňáku.Friendy č. 1 až 4 …
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup cca 4m vpravo od vzrostlého stromu pilířem přes první borhák na polici, ukloněnou členitou stěnkou ke druhému borháku vlevo od převisu, přes něj nahoru a šikmo doleva ke 3 borháku ve spodní části levé stěny horního pilíře, členitou levou stěnou pilíře nahoru ke slaňáku po…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup cca 1metr vpravo od čela pilíře svislou spárou přes první borhák na polici, stejně jako cesta Povodňová bdělost přes druhý borhák na polici. Traverz šikmou rampou cca 8m pod pilířem doleva, a členitou stěnou přes třetí borhák nahoru ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až …
  • Autoři neznámí
  • Nástup Starou cestou na polici a dále členitou stěnkou přímo nahoru ke druhému borháku pod převisem, přes něj nahoru do stěnky pod pilířem ke třetímu borháku a čelem pilíře přes dva borháky ke slaňáku cesty Povodňová bdělost.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75,smyčky
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
  • Nástup vpravo od pilíře stěnkou přes tři borháky na polici pod malý převis, okolo něj zleva do cesty Malej Kiloš a jí k borháku pod dalším převisem, přes borhák zprava na polici a pod další převis k borháku, přes něj na polici a z ní doleva koutem přes dva borháky do slaňáku ces…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
 • 21)Kamelot, 7-
  • Nástup stejně jako cesta Rozmarné léto až na polici nad posledním převisem a z police přímo nahoru ( ne doleva do koutu) hladkou stěnkou ke slaňáku.smyčky
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
 • 22)Kout, 4
  • Nástup cca 5metrů vpravo od Povodňové bdělosti koutem na polici a z ní dále koutem nahoru k prvnímu borháku. Od něj stěnkou přes druhý borhák pod převis ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3
  • Autoři neznámí
  • Nástup vpravo od výrazného koutu stěnkou k prvnímu borháku, přes něj přímo nahoru pod převis a přes slaňák Koutu ke druhému borháku nad převisem, od něj šikmo doleva ke třetímu borháku a přes něj nahoru do stěnky ke čtvrtému borháku. Stěnkou nahoru pod poslední převis k pátému b…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
 • 24)Na vartě, 5+
  • Nástup vpravo od cesty Srdce v kalhotách stěnkou přes první borhák ke štandu pod převis, ze štandu doprava na hranu a ukloněným koutem, na jeho konci doprava na velkou polici a z ní spárou do stěnky přes borhák zleva okolo převisu na další polici.Friendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75
  • Autoři neznámí
  • Z police od třetího borháku cesty Lovecká sezóna cca 3 metry doleva, levou hranou stěny na polici, z ní přímo nahoru do vodorovné široké spáry s několika hodinami a odtud šikmo doprava ke slaňáku cesty Lovecká sezóna. Friendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75, smyčky
  • Vladimír Wolf, I.Březina,2009
  • Nástup stejně jako cesta Na vatře na polici, pravou částí koutu přímo k druhému borháku vpravo od štandu cesty Na vatře, přímo přes něj nahoru k dalšímu borháku na polici a z ní přímo členitou stěnou přes tři borháky ke slaňáku.Friendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
 • 27)Král Dyje, 6+
  • Nástup cca tři metry vpravo od cesty Na vatře, po stupních nahoru do stěnky, přes ni svislou spárou pod převis, okolo něj zprava k prvnímu borháku. Vhloubením vlevo od borháku přímo nahoru ke druhému borháku, přes něj žlábkem nahoru na polici a z police cestou Na Vartě na další …
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup vpravo od cesty Král Dyje, přes polici k prvnímu borháku, od něj přímo stěnkou k prvnímu borháku cesty Král Dyje, vpravo od něj po pilíři nahoru na polici a z ní cca 2 metry vpravo od cesty Král Dyje přímo nahoru do kouta pod převisem, koutem až pod převisa jeho pravou čá…
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup vpravo od cesty Bláto na hřišti, se kterou má společný 1. a 4. bh. Od 1. bh rovně vzhůru přes 4 bh ke slaňáku. 4. bh je společný. Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2010
  • popis chybíFriendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2010
  • popis chybíFriendy č. 1 až 4 a 0,25 až 0,75
  • I. Březina ,Vladimír Wolf,2010
  • Nástup v koutě za posledním pilířem vpravo od cesty Divoký odsun, koutem na širokou polici( lze na ni dojít zprava), z police koutem přes první borhák nahoru na další polici ke druhému borháku a odtud cestou Divoký odsun ke slaňáku.Friendy č. 1 až 3 a 0,25 až 0,75
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
  • Nástup stejně jako cesta Medvědí fisting na polici, z police přímo stěnou přes čtyři borháky nahoru ke slaňáku.
  • I. Březina, Vladimír Wolf,2009
  • Nástup stěnkou vpravo od cesty Medvědí fisting přes borhák na polici, kterou lze obejít zprava, z police pilířkem přes dva borháky na další polici a koutkem nahoru, na konci kouta doprava ke slaňáku.Friendy č. 1 až 4
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009
  • Nástup stejně jako cesta Není šestka jako šestka na polici, z police šikmo doprava vhloubením na další polici k hodinám, od hodin nahoru k borháku ve stěnce, stěnkou nahoru a zprava ke slaňáku cesty Není šestka jako šestka.Friendy č. 1 a 0,25 až 0,75, smyčka
  • Vladimír Wolf, I. Březina,2009

Obrázková galerie

Stěna pohraniční stráže
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

OVK: při technických přelezech volně lezených cest je možno použít jen vyjímatelné jištění; zákaz použít skoby,nýty, spity apod. osazované pomocí kladiva

OVK Jižní Morava | Hlášení závad | Správce Ilja Březina | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta