Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Blíženci - severovýchodní a jižní vrchol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 hodnocení

Slaňák a kniha jsou na severozápadním vrcholu, přístuoném přepdem, nebo přeskokem.
GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!

  • Z velkého bloku v rosedlině mezi SZ a SV věží do úzkého komína mezi SV a J věží. Jím asi 10m na plošinu a stěnou, výše koutem na SV vrchol. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Paul Löschner, K. Lommer, H. Baumgart,19.5.1907
  • Z velkého balkónu stěnou a zářezem n.v.
  • Autoři neznámí ,před rokem 1971
  • Starou cestou na plošinu a doprava komínem n.v.
  • Willy Baudisch, A.Nietzold, R.Finke,19.5.1907
  • Vlevo od Staré cesty úzkým komínem ke vklíněnému bloku. Vlevo po nevýrazné hraně do velké díry ke K. Od něj vpravo převisem na hranu a stěnou na SV vrchol.
  • Karel Bělina, J. Louvar, D. Pavlát, R.Veselý,20.5.2004
  • Vlevo od S hrany SV věže podél trhliny do díry a vpravo k 1. K. Vpravo na hranu, tou (2 K) a stěnou vpravo n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Leo Stoy, J.Augusta,8.10.1977
 • 6)SEVERNÍ SOKOLÍK, *****, VIIa
  • Sokolíkem středem S stěny SV věže šikmo doprava ke K. Traverz doprava na hranu, po ní vzhůru a výše doleva žebírkem ve středu stěny n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Jaroslav Budín, Miloš Matras,2.7.1961
  • Od K přímo vzhůru do díry. Doleva do dalších dvou děr, spárou a stěnou n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Dieter Smejkal, Heinz Skopec,15.7.1967
 • 8)ZOMBIE, IXa
  • Vlevo od Severního sokolíku žebrem ke K, převislou stěnou přes díry ke 2. K, stěnou a Variantou Severního sokolíku n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Jiří Slavík, J. Novák,1991
  • V levé části S stěny v žebrech pod strop. Přes něj (K) a vlevo po hraně ke 2. K Severní cesty. Tou n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Petr Slanina a Jiří Slavík,11.8.1991
  • Spárou 2m vpravo od V hrany k 1. K, doprava vzhůru přes převis do S stěny ke 2. K. Výše k díře, doprava do spáry a tou n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Gerhard Mühle, H.Roßberg,4.6.1939
  • Od 1. K traverz doleva do komína ve V stěně a jím n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • František Kodeš, R.Wokržínek,1953
  • Od 2. K doprava do nevýrazného koutu kouta, sokolíkem pod převislou spáru a tou n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Gerhard Tschunko, F.Skopík,1963
 • 13)MAJORÁNKA, VIIa
  • Středem pravé části úzké V stěny (vpravo od Východního komína) a spárou ke K. Traverz do mělké díry a vzhůru k hodinám na hraně (u K Severní cesty). Stěnou ke 2. K. Stěnou a spárou vpravo n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Leo Stoy, M. Chýna,5.5.1978
  • V pravé části V stěny SV věže spárou a později komínem n.v.
  • Emanuel Strubich, M. Schiebold,29.9.1920
  • Na konci spáry (hodiny) traverz doleva k dalším hodinám a úzkým pilířem na vrchol
  • Karel Bělina, S.Krob,17.6.2004
  • Spárou na balkón a další spárou n.v.
  • Karel Bělina, J.Mayer,9.2.1977
  • Spárou v úzkém pilíři mezi cestami Východní spára a Levý východní komín a výše stěnou ke K. Vpravo po hraně na vrchol pilíře.
  • Karel Bělina, Z.Kornuta,15.5.2004
  • Širokým komínem mezi J a SV věží n.v.
  • Autoři neznámí
  • Nástup od SV krátce komínem mezi Blíženci a Vyhlídkou. Doprava a po hraně (K), výše spárou na římsu. Dále vhloubením při hraně na J vrchol.
  • Karel Bělina, R.Veselý,16.5.2004
  • Komínem mezi Vyhlídkovou a J věží n.v.
  • Autoři neznámí
  • Soustavou komínků při J hraně J věže n.v.
  • Autoři neznámí
  • Nástup jako Jižní hrana, traverz doleva na balkónek, šikmo vlevo sokolíkem n.v.
  • Jindřich Beneš, J.Pohl,19.10.1980
  • J hrany ke K, stěnou vlevo n.v.
  • Karel Bělina Podél
 • 24)DRAKYÁDA, VIIIb
  • V pravé části J stěny stěnou přímo (2 K) do římsy. Zleva (hodiny) přímo n.v.
  • Petr Slanina, S.Lukavský, V.Votýpka,13.8.1989
 • 25)KALAMÁRKA, VIIIa
  • Středem J stěny přes 2 K na římsu, vlevo hranou n.v.
  • Leo Stoy
  • Od 2. K stěnou přímo přes římsu a dvoje hodiny n.v.
  • Autoři neznámí
  • 2m vpravo od Jižního sokolíka převislou stěnou (2 K) k velkým hodinám. Stěnou přímo n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Falk Heinicke, Iris Heinicke,29.8.1993
 • 28)JIŽNÍ SOKOLÍK, ****, VIIa
  • Sokolíkem ve středu J stěny J věže šikmo doleva (K) na balkón, výše komínem vpravo n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Jaroslav Mlezák, J.Kolínko, Z. Mlezáková, Miloš Matras,3.10.1954
  • Z komína levou stěnou podél sokolíků n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 30)TROJČATA, VIIa
  • m vlevo od Jižního sokolíka stěnou přímo (K) do cesty Jižní sokolík a tou na balkón při JZ hraně. Hranou přes velké hodiny a 2. K n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Anett Riemer a Falk Heinicke, Iris Heinicke, S. Peter, S. Riemer,19.9.1993. 3
  • Zleva na JZ hranu J věže. Po ní na balkón, výše doprava do komína a jím n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Ferdinand Möller,5.6.1938
  • Nástup stejný jako JZ hrana avšak doleva k 1. a 2. K. Spárou a hranou úzkého pilíře ke 3. K. Pod K vpravo a převislou hranou n.v.
  • Karel Bělina, R.Veselý,29.5.2004
  • Asi 4m vlevo od Jihozápadní hrany do úzkého komína a jím n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Autoři neznámí
  • JZ hranou přilehlého pilíře na jeho temeno. Z něj vpravo jemnou převislou zalomenou spárou k 1. K. Vpravo ke hraně stěnou do velké díry a nad ní 2. K. Dále stěnou úzkého pilíře na J vrchol.
  • Karel Bělina, R.Veselý,29.5.2004
  • Nástup vpravo od Bláznivé cesty. Komínem krátce vzhůru a doleva na hranu k 1. K. Stěnou při hraně na velkou plošinu. Překrok do úzkého pilíře a přes 2. K na vrchol pilíře rozdělujícího J a SV vrchol.
  • Karel Bělina, S.Pavlátová, J.Louar, R.Veselý,16.5.2004
  • Od Z (vpravo od komína Staré cesty) koutem pod převis. Přes něj doprava do stěny, spárou a stěnou na plošinu. Stěnou a spárou přes převis na J vrchol věže. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Leo Stoy,10.10.1977
 • 37)ZÁPADNÍ SPÁRA, Přeskok 1
  • Vlevo od Z komína zleva či zprava komínem na pilíř. Dvojitou spárou do zářezu, výše vlevo na podvrcholový pilíř. Přeskok na římsu a Starou cestou n.v. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Kurt Freier, H.Freier,28.7.1935
  • Nástup stejný jako cesta Myší šramot. Převisem doprava ke K. Spárou výše vlevo další spárou na plošinu. Vlevo od Staré cesty převislou spárou n.v.
  • Karel Bělina, R.Veselý,20.5.2004
  • Asi 3m vpravo od Staré cesty soustavou komínů na vrchol J věže. Přepad nebo přeskok na hlavní SZ vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 40)VÝCHODNÍ SKOK, Přeskok 1
  • Z velké plošiny SZ předskalí Vyhlídkové věže přeskok na polici mezi cestami "Levý východní komín" a "Písečná kosa".Lehce n.v.
  • Jan Paul,7.9.2009

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

OVK: Používání magnézia podle pískovcových pravidel, prvovýstupy jen se souhlasem správce.

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Gerhard Tschunko | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta