Facebook

Český horolezecký svaz

Zlomyslná stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Děti prázdnoty, RP IXa
  • Bálkonu levou hranou sevérní stěny přímo přes 4 BH na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a D. Obermann,26. 5. 2009
  • V levé části S stěny Přímo přes 1. BH a vpravo ke 2BH. Stěnou přímo ke 3. BH, dále vlevo přes hranu (4. BH) na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a David Obermann,25.5.2008
 • 3)Zásadní kroky, RP Xa
  • Ve středu S stěny trhlinou (2K), výše stěnou přes polici a 3. K na vrchol.
  • J. Paul, V. Nehasil,6.6.2003
  • Od druhého kruhy cesty „ Zasádní kroky „ stěnou přímo na vrchol.
  • Tomáš Sobotka,11. 5. 2011
  • Sokolíkem k bh a vpravo do spáry cesty Zásadní kroky a tou na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a Luboš Mázl a David Obermann a Jirka Lautner,5.6.2016
  • Stěnou přes BH do široké spáry a dál přes K na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a David Obermann,19.6.2009
 • 7)Alláh Akbar, RP Xb
  • Cestou ""Děj se vůle boží"" na viklan a zprava stěnou šikmo vlevo přes 2 bh ke slaňovacímu bh.
  • Tomáš Sobotka a Pavel Henke,8.12.2015
  • Podél SZ hrany k trhlině. Tou, výše vpravo za hranou žlábkem na polici. Stěnou ke K, výše podél trhliny na balkón. Přes převis a stěnou šikmo vlevo na vrchol.
  • J. Paul a V. Nehasil,7.9.2004
 • 9)Divnej smích, RP VIIIb
  • Vlevo od cesty „S chutí do toho“ středem převislé stěny přes K do pravého žlábku a jím na polici. Zprava stěnou ke K cesty „Lišácký úsměv“. Tou na vrchol.
  • J. Paul a V. Nehasil, J. Chaloupka,9.9.2004
  • Středem údolní (Z) stěny do sokolíka, jím a spárou na polici (stanoviště). Stěnou šikmo vlevo přes převis na vrchol.
  • J. Paul a V. Nehasil,5.8.2003
 • 11)Hrubáš, RP IXa, 32m
  • Středem levé stěny z údolí přes 4BH vlevo na balkon a dále přes BH k SBH. 32 m, kolmá, technika
  • R. Hes, l. Rakoncaj,10. 8. 2013
 • 12)Bad Boy, RP VIIIa
  • Napravo od cesty Hrubáš u hrany podél trhliny k 1. BH, vzhůru přes 2. a 3. BH a vlevo zářezem ke 4. BH cesty Hrubáš. Spolu s ní (5. a 6. BH) na balkon ke slanění.
  • Chris-Jan Stiller, Tino Tanneberger,2015
 • 13)Happy Dogs, RP VIIIc
  • Společně s cestou Bad Boy ke 3. BH. Mírně zprava stěnou přes 4. BH na balkon. Středem pilířku k 5. BH, nakonec po hraně na pilířek a vpravo ke slanění cesty Síla pokušení.
  • Robert Hes, J. Chocholoušek, 10.8.2018
 • 14)Síla pokušení, RP VIIIb
  • Z kouta mezi Zlomyslnou a Zlomiskovou stěnou vlevo stenkou k bh a dále přes 2 bh hranou ke slanění.
  • R. Hes, M. Bartoš, J. Rakoncaj, L. Rankoncaj, M. Stranský, M. Kadrnoška,21.4.2014

Obrázková galerie

Zlomyslná stěnaZlomyslná stěna
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz