Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Synagoga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
55 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od S do komína mezi věží a masivem, tím krátce vzhůru a traverz doprava na hranu. Tou pod převis (hodiny), traverz doleva do široké spáry a tou na vrchol.
  • Karel Bělina, M.Bělinová,20.5.1973
  • Ze S strany, nalevo od cesty Rychlé šípy, od bloku stěnou vzhůru přes 2 BH a K na polici. Položenou (2 BH), později kolmou stěnou (2 BH) přímo ke slanění. (5. jištění osazeno dodatečně.)
  • Jiří Chocholoušek a Vladislav Nehasil, David Kouřil, Jan Paul,1. 7. 2014
  • S stěnou šikmo doprava k 1.K. Vpravo stěnou vzhůru pak traverz doprava za hranu a stěnou na velkou plošinu. Spárou ke 2.K a vpravo stěnou, nahoře hranou na vrchol.
  • Karel Bělina, L.Kuba, Jaroslav Houser,8.8.1971
 • 4)Den otců, VIIc
  • SZ hranou přes 2K, stěnou (3.K), spárou a vpravo na polici. Převisem (4.K). Přes něj, stěnou a oblou hranou na předvrchol. Lehce na vrchol.
  • Vladislav Nehasil a Jan Paul, Z.Nehasilová,14. 6. 2014
  • Komínem v JZ stěně, výše spárou na předvrchol a stěnou na vrchol.
  • Karel Krombholz, V.Tůma, Radomír Kotala, V.Černý,6.9.1957
  • Vlevo od cesty „Velký kout“ stěnou, výše podél hrany přes 6K přímo na vrchol.
  • V.Nehasil, D.Nehasil,29.5.2002
 • 7)Velký kout, VIIa
  • Od JZ koutovou spárou na velkou plošinu a koutem (K) na předvrchol. Stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, L.Kuba, Jaroslav Houser,8.8.1971
 • 8)Po práci legraci , RP IXc, 38m
  • Převislou stěnou (3 bh) a koutem k 2.k cesty Miloš dřevorubcem a tou k 3.k. Travers doleva a Převislou stěnou (3 bh) a rajbasem k slan. bh. Lehce n.v.
  • Torsten Krug a Thomas Küntscher,16.09.2018
 • 9)Miloš dřevorubcem, *****, IXa
  • Cestou „Velký kout“ asi 6m vzhůru a doprava spárou přes K do koutku ke 2.K. Stěnou přímo přes 2K na vrchol.
  • Václav Šatava a František Hebelka, M Činčerová,15.9.2003
  • Vpravo od cesty „Velký kout“ převislou stěnou přes 6K na předvrchol (BH). Libovolně na vrchol.
  • J.Paul, D.Nehasil, V.Nehasil,24.5.2003
  • V údolní stěně šikmo doprava ke K. Přímo do kouta a tím přes převis na konec traverzu „Cesty pro Kateřinu“.
  • Leo Stoy,Neznámý
  • Jako Přímá cesta pro Kateřinu (nebo cestou Bez práce ke kruhu a stěnou vlevo do Cesty pro Kateřinu), výše Cestou pro Kateřinu ke 2.kruhu. Stěnou přímo na balkón a na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, V.Nehasil, J.Paul,6. 10. 2013
 • 13)Bez práce, VIIIa
  • 5m vlevo od J hrany stěnou přes 2K přímo pod převis ke 3.K. Přes převis a stěnou na 2.malou lávku. Po ní traverz doprava ke 2.K „Advokáta chudých“. Tím na vrchol.
  • Peter Kohbach, Tino Kohbach,23.9.1990
  • Tupou hranou přes 3K k 1.K cesty „Advokát chudých“.
  • M.Burda, R.Sedliský,8.7.2001
  • Jako „Advokát chudých“ asi 6m na 2.římsu a po ní traverz doleva do údolní SZ stěny. Žebrem na balkón a stěnou k 1.K. Stěnou šikmo doprava a zpět doleva na plošinku a sokolíkem ke 2.K. Po římse traverz doprava ke 2.K „Advokáta chudých“. Tím na vrchol.
  • Karel Bělina, M. Mařík, Zdeněk Hubka,15.6.1974
  • J hranou, výše žlabem vpravo od ní na římsu a doleva k 1.K. Oblou hranou (2.K) na předvrchol (BH), přeskok a žlabem na vrchol.
  • Karel Bělina a Jiří Janiš, J. Kozlík,5.9.1970
 • 17)Jižní stěna, VIIIb
  • Středem J stěny spárkou na lávku, žlábkem a spárou do díry (hodiny). Přes převis ke K a stěnou na vrchol.
  • Peter Kohbach, Tino Kohbach,29.9.1990
 • 18)Jarmulka, VIIIa
  • Vlevo od „Jižního komínu“ hranou na polici (hodiny) a stěnou přes 1.K ke 2.K. Stěnou šikmo vlevo k vhloubení a jím, výše stěnou na předvrchol (BH). Stěnou na vrchol. (Od 2.K lze také vpravo stěnou přes hodiny na předvrchol.)
  • V.Nehasil, Zuzana Nehasilová, D.Nehasil, J.Svoboda,2.6.2002
  • Komínem v JZ stěně na vrchol.
  • Z.Weingartl,1971
 • 20)Betlém, RP Xa
  • Vpravo v J stěně (nalevo od cesty Školní komín) nevýraznou hranou k 1. borháku a vlevo stěnou přes 3 borháky a hodiny ke slaňáku.
  • Tomáš Sobotka a Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil, Jan Paul,8. 10. 2013
  • Od J rozporovým komínem mezi věží a masivem ke K. Traverz doleva k hodinám a stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, M. Mařík, Z. Hubka,15.6.1974
  • Od J komínem mezi věží a masivem na vrchol.
  • Heinz Weigel, M.Sameš, Z. Samešová, Z. Mlezáková,31.8.1975
 • 23)Stará cesta, 1/I
  • Z masivu sestup k věži a přeskok na vrchol.
  • Herbert Thierbach,13.6.1932

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2017, mapa 2017, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2017

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu